กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2020 2021 2022>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ อาคาร จัดเตรียมอาหารและอาหารว่าง ผู้ประกาศ
วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564
08:00 - 09:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 2. Endocrine system (12 hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564
13:00 - 16:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 2. Endocrine system (12 hrs)
ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564
08:00 - 09:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 2. Endocrine system (12 hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 10. One sample t-test, Independent t-test, Dependent t-test
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 2. Endocrine system (12 hrs)
ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564
13:00 - 16:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3. Integumental & musculoskeletal systems (15 hrs)
ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 11. One-way and Two-Way Analysis of Variance (ANOVA)
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3. Integumental & musculoskeletal systems (15 hrs)
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3. Integumental & musculoskeletal systems (15 hrs)
ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564
13:00 - 16:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3. Integumental & musculoskeletal systems (15 hrs)
ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ