กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2020 2021 2022>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ อาคาร จัดเตรียมอาหารและอาหารว่าง ผู้ประกาศ
วันพุธที่ 1 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 12. Correlation and Regression Methods
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3. Integumental & musculoskeletal systems (15 hrs)
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3. Integumental & musculoskeletal systems (15 hrs)
ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564
08:00 - 09:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3. Integumental & musculoskeletal systems (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564
08:00 - 09:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3. Integumental & musculoskeletal systems (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3. Integumental & musculoskeletal systems (15 hrs)
ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 8 กันยายน 2564
08:00 - 09:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3. Integumental & musculoskeletal systems (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
อาคารคณะเภสัชศาสตร์
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 12. Correlation and Regression Methods
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3. Integumental & musculoskeletal systems (15 hrs)
ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564
13:00 - 15:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 4. Body temperature regulation and fever (2 hrs)
ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 13. Logistic Regression
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 4. Body temperature regulation and fever (2 hrs)
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 5. Blood cells, and blood coagulation (4 hrs)
ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564
13:00 - 15:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 5. Blood cells, and blood coagulation (cont.)
ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 14. Survival Analysis
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 4. Body temperature regulation and fever (2 hrs)
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันพุธที่ 29 กันยายน 2564
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 15. Nonparametric statistics
ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมฯ (140 ที่นั่ง)
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ