กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2021 2022 2023>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนมกราคม 2565ตารางการใช้ประชุมออนไลน์ (teleconference)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 13:00 - 15:30 ลงนามสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การศึกษา นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 13:00 - 15:30 ลงนามสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การศึกษา นางสาวปนิดา มุขมณี
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 13:30 - 16:30 ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 11:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลแม่บ้าน ครั้งที่ 1/2565 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 2. Anatomy, physiology and pathophysiology of the respiratory system ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 7. การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 3 รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
"
08:00 - 09:00 10. Introduction to Metabolism ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
"
09:00 - 11:00 11. Carbohydrate Metabolism ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
"
12:00 - 16:00 สอบกลางภาค 2/2564 ชั้นปี 5 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 09:00 - 11:00 12. Spirochetes, Chlamydia and Rickettsia ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
"
11:00 - 12:00 13. Mycoplasma ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 09:00 - 10:00 3. Disease= etiology, pathogenesis, morphology, clinical manifestations, diagnosis อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
"
10:00 - 11:00 11. Carbohydrate Metabolism (ต่อ) ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
"
12:00 - 15:00 8. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
17:00 - 22:00 สมุนไพรพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 2/2564 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 8.ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเลือด อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 10:00 - 12:00 Redox titration ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
"
10:00 - 12:00 Redox titration ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 3. Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 05:00 - 08:00 8. การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 4 รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
"
08:00 - 11:00 12. Protein and Amino Acid Metabolism ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 09:00 - 10:00 14. Mycobacterium ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
"
10:00 - 11:00 15. Anaerobic bacteria ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
"
11:00 - 12:00 16. Fungi ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 09:00 - 10:00 4.1 Cellular responses to stress อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
"
09:00 - 10:00 4.1 Cellular responses to stress อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
"
10:00 - 11:00 13. lipid Metabolism ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
"
12:00 - 15:00 9. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับวัยทองและวัยสูงอายุ (ตอนที่ 1) ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 2/2564 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 08:00 - 09:00 9.ยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
09:00 - 10:00 9.ยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย (ต่อ) อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
10:00 - 12:00 10.ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ ตอนที่ 1 ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 4. Fluid, electrolytes, and acid-base balance ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 05:00 - 08:00 9. วิธีสกัดมาตรฐานของน้ำมันหอมระเหย รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
"
08:00 - 11:00 13. Lipid Metabolism ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 16. Fungi (ต่อ) ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 10:00 - 11:00 14. Nucleic acid Metabolism ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
"
12:00 - 15:00 9. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับวัยทองและวัยสูงอายุ (ตอนที่ 2) ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
16:00 - 21:00 สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ ตอนที่ 2 ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 08:00 - 10:00 11.ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจ อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
10:00 - 12:00 12.1 ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 10:00 - 12:00 Complexometric titration ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
"
10:00 - 12:00 Complexometric titration ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 5. Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 05:00 - 08:00 10. วิธีใช้น้ำมันหอมระเหยในการดูแลสุขภาพ รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
"
09:00 - 10:00 15. Integration of metabolism ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 17. Parasite ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 09:00 - 10:00 4.2 Cell injury and death อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
"
09:00 - 10:00 4.2 Cell injury and death อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
"
10:00 - 11:00 15. Integration of Metabolism ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
"
12:00 - 15:00 9. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับวัยทองและวัยสูงอายุ (ตอนที่ 3) ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 12.2 ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง (ต่อ) อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
11:00 - 12:00 13.ยาต้านพิษ อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพาตารางการใช้ห้องประชุมรัตนสิน (PH202) ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 09:30 - 12:00 ประชุมคณะทำงานตามเกณฑ์ EdPEx ด้านบริการวิชาการ นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 09:30 - 13:00 ประชุมกรรมการสอบข้อเท็จจริง นางนิธินันท์ สุยะลา
"
13:30 - 16:30 ประชุมกรรมการสอบข้อเท็จจริง นางนิธินันท์ สุยะลา
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 09:00 - 10:30 คณบดีหารือการจัดการเรียนการสอนวิชาชีวเคมีและอณูชีววิทยา ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2565 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 13:00 - 16:30 ประชุมพิจารณารายวิชาด้านสังคม หลักสูตรปรับปรุง ภบ./2566 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 10:00 - 12:00 พิจารณาสัมภาษณ์ทุนผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (ออนไลน์) นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 08:00 - 20:00 Biopharmaceutical Training Course ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 15:00 - 16:30 ประชุมแผนการเรียนนักศึกษา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 09:30 - 11:30 ประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์และลงทะเบียน ศคภท.65 นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 ประชุมกก.ให้คำปรึกษา (พบผู้ปกครอง) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 08:00 - 17:00 Biopharmaceutical Training Course ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุลตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 วิชานิติเภสัขและจรรยาบรรณ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 09:00 - 17:00 นัดพบ นศ สารนิพนธ์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 09:00 - 17:00 นัดพบ นศ สารนิพนธ์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 13:00 - 18:00 นวัตกรรม ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 13:00 - 20:00 การนำเสนอความก้าวหน้า Thesis ครั้งที่ 2 (ผลการวิจัย) นายสายพันธ์ นันทบุตร นางสาววรรณกิจ สระเพชร นางสาววลัยพร กันหารักษ์ นางสาวเนตรติยา สนิทวัฒนากุล รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 11:00 - 15:00 สอนออนไลน์ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
"
16:30 - 19:00 นัดพบ นศ สารนิพนธ์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 วิชานิติเภสัชและจรรยาบรรณ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 10:00 - 16:00 สอนออนไลน์ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 08:00 - 15:00 สอน online อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 09:00 - 17:00 นัดพบ นศ สารนิพนธ์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 08:00 - 17:00 นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 09:00 - 16:00 อ.เบญจภรณ์ พูดคุยกับ อาจารย์พิเศษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 19:00 นัดพบ นศ สารนิพนธ์ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 10:00 - 16:00 สอนออนไลน์ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 08:00 - 13:00 อบรมออนไลน์ ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 09:00 - 16:00 สอนออนไลน์ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 09:00 - 11:30 ประชุม Business plan งานบริการการศึกษา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 13:00 - 16:30 ประชุมกลุ่มงานบริการการศึกษา (business plan ครั้งที่ 2) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 09:00 - 16:30 ซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องเสียงประจำห้อง นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ ครั้งที่ 1/2565 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 09:30 - 12:30 ประชุม business plan ด้านบริการวิชาการ ครั้งที่ 2 นางสาวสดใส ตะรินันท์ตารางการใช้PH204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 2 ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการเภสัชบำบัด 2 ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 08:00 - 10:00 สอนออนไลน์เภสัชพฤกษศาสตร์ ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
"
15:00 - 20:30 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม 6 (Online) อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 08:00 - 10:00 สอน online อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 13:30 - 15:30 สอนออนไลน์เภสัชพฤกษศาสตร์ ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 สอบชดเชย ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 13:00 - 15:00 นัดคุยนักศึกษา อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพาตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH410 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 Respiratory system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 Urinary system Fluid and electrolyte balance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 13:00 - 18:00 สอบเทคนิคการวิเคราะห์ (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม) ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์ตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 07:00 สอบปลายภาคหัวข้อ 7-9 (22 ชั่วโมง) 4-7 ม.ค. 65 ตามตารางคณะฯ ดร.วันนิศา ดงใต้
"
09:00 - 12:00 สอบกลางภาค 2/2564 ชั้นปี 5 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 7. การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 2/2564 ชั้นปี 5 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 08:00 - 10:00 4. Solid tumor (Colon cancer) อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
10:00 - 12:00 4. Solid tumor (Breast cancer) อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
13:00 - 14:00 4. Solid tumor (lung cancer) อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
14:00 - 17:00 5. Pain management อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 6. Hematology and bleeding disorder อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
13:00 - 16:00 7. Hematologic malignancy อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 8. การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 สอบกลางภาควิชา ความก้าวหน้าทางระบบนำส่งยา ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 10. การสอนแบบสาธิตครั้งที่ 2 การเคลื่อนไหวกายเพื่อสุขภาพ รศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 09:00 - 10:00 9. Applying pharmacotherapy principles and practice and clinical ward round อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
10:00 - 11:00 9. Applying pharmacotherapy principles and practice and clinical ward round อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
11:00 - 12:00 9. Applying pharmacotherapy principles and practice and clinical ward round อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
13:00 - 16:00 10. Clinical therapeutic drug monitoring อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์ตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 สวนสมุนไพร และพิพิธภัณฑ์สมุนไพร ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค 2/2564 ชั้นปี 5 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 3 รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
"
13:00 - 16:00 การทดสอบปฏิกิริยาทางชีวเคมีและการพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อแบคทีเรีย ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 2/2564 ชั้นปี 5 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 4. ยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์ รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
"
11:00 - 12:00 5. มาตรฐานการผลิตยาในโรงพยาบาล รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 8.ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเลือด อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 หลักและวิธีการเตรียมสมุนไพรเพื่อใช้รักษาโรคเบื้องต้น ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 4 รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
"
13:00 - 16:00 การทดสอบเภสัชภัณฑ์ด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 08:00 - 12:00 6. สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 08:00 - 09:00 9.ยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
09:00 - 10:00 9.ยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย (ต่อ) อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
10:00 - 12:00 10.ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 สมุนไพรที่ใช้เป็นเครื่องสำอาง ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
"
13:00 - 16:00 lสอบชดเชย 2/2564 รายวิชา 1503210 เภสัชพฤกษศาสตร์ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 วิธีสกัดมาตรฐานของน้ำมันหอมระเหย รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
"
13:00 - 16:00 อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา (พบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 2) ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการ 3 : การเตรียมและประเมินยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์ 1 รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 08:00 - 10:00 11.ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจ อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
10:00 - 12:00 12.1 ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 5 Topical 1 (Creams) ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 ปฏิบัติการสาธิต ครั้งที่ 1 การเตรียมยาสมุนไพร/เครื่องสำอางสมุนไพร 1 ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 วิธีใช้น้ำมันหอมระเหยในการดูแลสุขภาพ เบื้องต้น (นวด อาบ อบ ประคบ ทา แช่ สูดดม) รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
"
13:00 - 16:00 การควบคุมคุณภาพทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการ 4 : การเตรียมและประเมินยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์ 2 รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 12.2 ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง (ต่อ) อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพาตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH205 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 Online lecture ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 10:00 - 12:00 สอนออนไลน์ PK (อ.สุทธาสินี) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 สอนออนไลน์วิชา TDM (อ.สุทธาสินี) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 9 Pharmaceutical process validation (อ.เบญจภรณ์) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 10:00 - 12:00 สอนออนไลน์วิชา PK (อ.สุทธาสินี) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
"
13:00 - 15:00 ปฏิบัติการที่ 20 แนวโน้มเภสัชบำบัดโรคติดเชื้อ ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 สอนออนไลน์วิชา PK (อ.สุทธาสินี) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 สอนบรรยาย วิชาเภสัชบำบัด 2 ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 09:00 - 16:00 อ.เบญจภรณ์ พูดคุยกับ อาจารย์พิเศษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 สอนออนไลน์วิชา เภสัชบำบัด 5 (อ.สุทธาสินี) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุลตารางการใช้PH206 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 10:00 - 16:00 ประชุมวิจัย และสอนออนไลน์ รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 ฟังบรรยายอาจารย์พิเศษ รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 สอนการจัดการทางเภสัชอุตสาหกรรม รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 13:00 - 16:30 สอนออนไลน์วิชาพฤกติกรรมสุขภาพ ดร.อนุวัฒน์ นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH207 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 08:30 - 12:10 1505 302 เภสัชวิทยา 2 Antiviral Drugs อ.ณรงค์ชัย ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
"
12:30 - 17:00 1505 302 เภสัชวิทยา 2 Antimalarial Drugs ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 08:30 - 12:15 1505 302 เภสัชวิทยา 2 Cancer Chemotherapy อ.ณรงค์ชัย ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
"
12:15 - 17:30 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม 5 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 08:00 - 17:00 สอนออนไลน์เทคโน 2 เช้า และ Drug Specification บ่าย รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 08:45 - 12:15 สอนออนไลน์รายวิชาเภสัชจุลชีววิทยา ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
"
13:00 - 16:00 สอนวิชาปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 08:30 - 10:30 สอนออนไลน์ สมุนไพรในระบบสาธารณสุข ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 08:30 - 12:00 1505 302 เภสัชวิทยา 2 Antidiabetic Drugs ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
"
13:00 - 16:00 สอน TDM ผศ.ฑิภาดา สามสีทอง
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 08:45 - 12:05 บรรยายรายวิชาเภสัชจุลชีววิทยา ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 08:30 - 10:30 สอนออนไลน์ สมุนไพรในระบบสาธารณสุข ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวลตารางการใช้PH208 ห้องสอนออนไลน์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 16:00 - 18:00 Redox titration ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 12:00 - 15:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย (กลุ่ม 2) 9. การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสำหรับวัยทองและวัยสูงอายุ (ตอนที่ 3) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 08:00 - 16:30 ประชุมวิชาการโครงการ Biopharmaceutical Training Courses (ออนไลน์) นางสาวดารุณี นามห่อตารางการใช้-ยกเลิก-

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องเกียรติและนาม (PH105)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 11:00 - 15:00 อ.ประสิทธิชัย สอนออนไลน์ นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 13:00 - 14:00 ให้คำปรึกษาเรื่องความเครียด นางสาวปฐมพร ยังมงคล
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 09:30 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 08:00 - 17:00 นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 08:00 - 17:00 นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 สอนเภสัชบำบัด 5 อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
"
13:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา นางสาวปฐมพร ยังมงคลตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 (B102) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 07:45 - 11:00 สอน online การดูแลสุขภาพตามวัย ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 6 เรื่อง counseling in DM + CKD ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 07:45 - 09:00 สอน online หัวข้อ introduction to metabolism ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 11:45 - 15:00 สอน online การดูแลสุขภาพตามวัย ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 9. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 9. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 9. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 9. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 9. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 10. Group discussion= carbohydrate metabolism ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 10. Group discussion= carbohydrate metabolism ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
"
14:00 - 15:00 Lab onco patient counselling กลุ่มย่อย อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 13:30 - 16:00 สารนิพนธ์ ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 13:30 - 16:00 สารนิพนธ์ ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 08:00 - 17:00 นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 11. Group discussion = protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 11. Group discussion = protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 11. Group discussion = protein metabolism ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 11. Group discussion = protein metabolism ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 08:00 - 17:00 นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 09:00 - 10:30 ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ นางวรรณา พุ่มพฤกษาตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 (B103) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 6 เรื่อง counseling in DM + CKD ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 9. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 9. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องการจัดทำนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 7 : ระบบสารสนเทศและข้อมูลทางเภสัชกรรมการจ่ายยา อาจารย์กมลชนก จิตอารี
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 10. Group discussion= carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 10. Group discussion= carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 15:00 Lab onco patient counselling กลุ่มย่อย อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 8 : ทักษะการซักประวัติและการประเมินผู้ป่วยที่มาด้วยอาการทางระบบต่าง ๆ อาจารย์กมลชนก จิตอารี
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 08:00 - 17:00 นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 11. Group discussion = protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 08:30 - 12:00 สอน 1502 221 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
"
13:00 - 16:00 11. Group discussion : protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 11. Group discussion : protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 11. Group discussion : protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 11. Group discussion : protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 08:00 - 17:00 นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 16:00 - 18:00 Re-exam วิชาหลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ 2-64 อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 (B104) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 6 เรื่อง counseling in DM + CKD ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 10:00 - 12:00 Oral case discussion PT 4 อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 7 : ระบบสารสนเทศและข้อมูลทางเภสัชกรรมการจ่ายยา อาจารย์กมลชนก จิตอารี
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 09:00 - 11:00 สอน Online อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 07:00 - 12:00 สอน Online อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
"
13:00 - 16:00 10. Group discussion= carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 ฟังนำเสนอ ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
13:00 - 16:00 10. Group discussion= carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 8 : ทักษะการซักประวัติและการประเมินผู้ป่วยที่มาด้วยอาการทางระบบต่าง ๆ อาจารย์กมลชนก จิตอารี
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 16:00 - 18:00 Senior project อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 09:00 - 16:00 สอน online อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 08:00 - 17:00 นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 สอน ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
13:00 - 16:00 11. Group discussion : protein metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 08:00 - 17:00 นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 08:30 - 10:00 สอน Online อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
"
11:45 - 15:00 สอน ผศ.ดร.ธนวดี ปรีเปรมตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4 (B105) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 6 เรื่อง counseling in DM + CKD ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 7 : ระบบสารสนเทศและข้อมูลทางเภสัชกรรมการจ่ายยา อาจารย์กมลชนก จิตอารี
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 10. Group discussion= carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 10. Group discussion= carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 8 : ทักษะการซักประวัติและการประเมินผู้ป่วยที่มาด้วยอาการทางระบบต่าง ๆ อาจารย์กมลชนก จิตอารี
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 08:00 - 17:00 นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 18:00 - 20:00 Senior project อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 08:00 - 17:00 นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 08:30 - 11:00 สอนออนไลน์ 1502 220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 17:00 - 20:00 Senior project อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์ตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5 (B106) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 6 เรื่อง counseling in DM + CKD ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 7 : ระบบสารสนเทศและข้อมูลทางเภสัชกรรมการจ่ายยา อาจารย์กมลชนก จิตอารี
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 10. Group discussion= carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 10. Group discussion= carbohydrate metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 12:00 - 16:30 สารนิพนธ์ ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 8 : ทักษะการซักประวัติและการประเมินผู้ป่วยที่มาด้วยอาการทางระบบต่าง ๆ อาจารย์กมลชนก จิตอารี
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 08:00 - 17:00 นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 online lecture ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 08:00 - 17:00 นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 09:00 - 16:30 นำเสนอสารนิพนธ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 07:30 - 16:00 สอนออนไลน์ เภสัชวิทยาทางการพยาบาล ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัยตารางการใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 6 (B107) ตึก B ชั้น 1 (12 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 08:30 - 16:30 บรรยาย ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 08:30 - 12:30 บรรยาย ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 7 : ระบบสารสนเทศและข้อมูลทางเภสัชกรรมการจ่ายยา อาจารย์กมลชนก จิตอารี
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 08:00 - 12:30 สอนเภสัชวิทยา 2 Hypothalamic and pituitary hormones, Thyroid & antithyroid drugs, Androgen & anabolic steroids ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 14:00 - 15:00 Lab onco patient counselling กลุ่มย่อย อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 13:00 - 16:30 อภิปรายกรณีศึกษารายวิชาปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 8 : ทักษะการซักประวัติและการประเมินผู้ป่วยที่มาด้วยอาการทางระบบต่าง ๆ อาจารย์กมลชนก จิตอารี
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 07:30 - 12:30 สอนออนไลน์เภสัชวิทยาทางการพยาบาล ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 12:00 - 17:00 นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 08:00 - 17:00 นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 08:00 - 17:00 นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 13:30 - 15:30 ประชุมเปิดโครงการจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งภายในหอประวัติและพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาทางเภสัชกรรมฯ ระยะที่ 2 นางสาวปนิดา มุขมณี
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 10:00 - 12:00 Online lecture ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ตารางการใช้ห้องบรรยายมงคลนาม (A201) ตึก A ชั้น 2 (288 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 18. Antiviral Drugs ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
"
13:00 - 15:00 19. Antimalarial Drugs ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 09:00 - 11:00 Study of structure-activity relationship ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 10:00 - 12:00 10. Dosage regimens (Part I) ครั้งที่ 1 ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 08:00 - 10:00 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสุขภาพในร้านยา ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 2/2564 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 2/2564 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 หัวข้อที่ 6 Emulsions I & II (ต่อ) ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
"
13:00 - 17:00 หัวข้อที่ 7 Topical preparations I & II (creams, lotions, gels, pastes) ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 09:00 - 11:00 20. Cancer Chemotherapy ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
"
13:00 - 16:00 5. Antibacterials ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 09:00 - 11:00 Study of structure-activity relationship (ต่อ) ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 10:00 - 12:00 10. Dosage regimens (Part I) ครั้งที่ 2 ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 08:00 - 10:00 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสุขภาพในร้านยา ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 2/2564 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 2/2564 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 หัวข้อที่ 7 Topical preparations I & II (ointments) ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
"
11:00 - 12:00 หัวข้อที่ 8 Suppositories ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
"
13:00 - 16:00 หัวข้อที่ 9 Extemporaneous compounding for non-sterile: oral preparation ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 09:00 - 10:00 21. Hypothalamic and Pituitary Hormones ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
"
10:00 - 11:00 22. Thyroid and Antithyroid drugs ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
"
11:00 - 12:00 23. Androgen & Anabolic steroids ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
"
13:00 - 16:00 6. Antivirals ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 09:00 - 11:00 Antihistamines ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 10:00 - 12:00 11. Dosage regimens (Part II) - Pharmacokinetic models (i.e. bolus model, continuous model, short infusion model) & Clinical applications ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 08:00 - 10:00 สมุนไพรที่ใช้ในงานการแพทย์ทางเลือก ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 09:00 - 11:00 24. Insulin & Oral Hypoglycemic Drugs ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
"
13:00 - 16:00 7. Cancer Chemotherapy ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 09:00 - 10:00 Antihistamines ต่อ ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
"
10:00 - 11:00 Cholinergic drug ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
"
11:00 - 12:00 6 การซักประวัติและให้คำปรึกษาผู้ป่วยโดยใช้ภาษาอังกฤษ 2 ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
"
13:00 - 17:00 ปฏิบัติการ 9 การฝึกให้การปรึกษากับผู้ป่วย ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 10:00 - 12:00 12. Renal drug clearance & Dose optimization in renal impairment ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 08:00 - 10:00 สมุนไพรที่ใช้ในงานการแพทย์ทางเลือก ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูลตารางการใช้ห้องออดิทอเรียม 1 (A202) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 12. Upper respiratory tract infections ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 6 เรื่อง counseling in DM + CKD ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 10:00 - 12:00 การบริหารยาและเวชภัณฑ์ ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
"
13:00 - 15:00 พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ 2562 และ พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2562 ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 7. สารสนเทศทางการแพทย์* ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 08:00 - 10:00 8. ศัพท์ทางการแพทย์เบื้องต้น 1 9. ศัพท์ทางการแพทย์เบื้องต้น 2 ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
"
10:00 - 12:00 2. Anatomy, physiology and pathophysiology of the respiratory system ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
13:00 - 15:00 ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 09:00 - 11:00 10. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
"
13:00 - 16:00 Lab 3-4: ปฏิบัติการ Drug specification (นัดอภิปรายกับอาจารย์และศึกษาด้วยตนเอง ตามเวลาที่สะดวก) รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 13. Lower respiratory tract ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 10:00 - 12:00 บทบาทเภสัชกรในการการคัดกรองโรคเรื้อรัง และให้คำปรึกษาการอดบุหรี่ ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
"
13:00 - 16:00 พ.ร.บ. อาหาร พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ร.บ. ค้มคองผู้บริโภค ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 8. คุณภาพชีวิต (Quality of life) และการศึกษาการใช้ยา (Drug utilization study) ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 09:00 - 10:00 10. ใบสั่งยาและภาษาลาตินที่ใช้ ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
"
10:00 - 12:00 3. Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
13:00 - 15:00 ปัจจัยทางสังคมกับสุขภาพ ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 08:00 - 10:00 14. Urinary tract infections ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
"
10:00 - 12:00 15. Sexually transmitted diseases ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 บัญชีและการวิเคราะห์งบการเงินที่เกี่ยวข้องในร้านยา ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
"
13:00 - 15:00 พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 8. คุณภาพชีวิต (Quality of life) และการศึกษาการใช้ยา (Drug utilization study) ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 09:00 - 10:00 11.การคำนวณพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
"
10:00 - 12:00 4. Fluid, electrolytes, and acid-base balance ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
13:00 - 14:00 หลักและการดำเนินงานสุขศึกษา ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
"
14:00 - 15:00 การค้นหาและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุข ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 09:00 - 11:00 12. การสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
"
11:00 - 16:00 Lab 7-8: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ (นำ labtop/Ipad มาเพื่อสืบค้น) (นัดอภิปรายกับอาจารย์และศึกษาด้วยตนเอง ตามเวลาที่สะดวก) รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 09:00 - 11:00 สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 หัวข้อที่ 8-11 (13 ชม.) ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
"
13:00 - 16:00 16. Pharmacotherapy of HIV infection ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 10:00 - 12:00 ความรู้และทักษะของเภสัชกรที่พึงมีในการเยี่ยมชุมชน ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
"
13:00 - 16:00 พ.ร.บ. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 09:00 - 10:00 12.การคำนวณพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
"
10:00 - 12:00 5. Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system (cont.) ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
13:00 - 15:00 ดัชนีสุขภาพอนามัย ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 09:00 - 11:00 13. การบริหารความขัดแย้ง ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
"
13:00 - 16:00 Lab 9-10= นำเสนอการประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ตารางการใช้ห้องออดิทอเรียม 2 (A203) ตึก A ชั้น 2 (140 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 2. Anatomy, physiology and pathophysiology of the respiratory system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 2. Anatomy, physiology and pathophysiology of the respiratory system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 3. Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 3. Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 4. Fluid, electrolytes, and acid-base balance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 09:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 3-4 Hematologic cancer+supportive+pain อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 4. Fluid, electrolytes, and acid-base balance นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 09:00 - 10:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 5. Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 5. Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 5. Anatomy, physiology and pathophysiology of the gastrointestinal system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 1 (B202) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 09:00 - 11:00 Anticancer agents ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 หัวข้อที่ 6 Sustained and control release dosage form ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
"
13:00 - 16:00 หัวข้อที่ 7 Fast release dosage form ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 Anticancer agents ต่อ ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 7 : ระบบสารสนเทศและข้อมูลทางเภสัชกรรมการจ่ายยา อาจารย์กมลชนก จิตอารี
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 หัวข้อที่ 8 Mucoadhesive dosage form ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
"
13:00 - 16:00 หัวข้อที่ 9 Respiratory drug delivery ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 09:00 - 11:00 Angiotensin converting enzyme inhibitors, antagonists and calcium blockers ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
"
13:00 - 16:30 อภิปรายกรณีศึกษารายวิชาปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 13:00 - 16:30 อภิปรายกรณีศึกษารายวิชาปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 8 : ทักษะการซักประวัติและการประเมินผู้ป่วยที่มาด้วยอาการทางระบบต่าง ๆ อาจารย์กมลชนก จิตอารี
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 หัวข้อที่ 10 Protein and Vaccine delivery ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
"
12:45 - 16:30 seminar อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 09:00 - 11:00 Antihyperlipoproteinemics and inhibitors of cholesterol biosynthesis ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
"
15:00 - 17:00 สอนบรรยายหัวข้อ Excipient ออนไลน์ ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 วิพากษ์ข้อสอบกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 2 (B203) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนาครั้งที่ 5 (1 – 10 ม.ค. 65) ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนาครั้งที่ 6 (12 – 17 ม.ค. 65) ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 7 : ระบบสารสนเทศและข้อมูลทางเภสัชกรรมการจ่ายยา อาจารย์กมลชนก จิตอารี
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 09:30 - 11:30 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 13:00 - 16:30 อภิปรายกรณีศึกษารายวิชาปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนาครั้งที่ 7 (19 – 24 ม.ค. 65) ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 8 : ทักษะการซักประวัติและการประเมินผู้ป่วยที่มาด้วยอาการทางระบบต่าง ๆ อาจารย์กมลชนก จิตอารี
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 08:00 - 17:00 นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนาครั้งที่ 8 (26 – 31 ม.ค. 65) ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 09:00 - 16:30 นำเสนอสารนิพนธ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 3 (B204) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 6 เรื่อง counseling in DM + CKD ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 13:00 - 15:00 ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 ฐานข้อมูลทางเคมียาและการนำไปใช้ ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
"
13:00 - 15:00 ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 10:00 - 12:00 9. การดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไต ดร.วันนิศา ดงใต้
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 9 การดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไต ดร.วันนิศา ดงใต้
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 16:00 - 19:00 ศึกษาด้วยตนเอง รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 7 : ระบบสารสนเทศและข้อมูลทางเภสัชกรรมการจ่ายยา อาจารย์กมลชนก จิตอารี
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 16:00 - 17:30 อภิปรายกรณีศึกษารายวิชาปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 10:00 - 12:00 10. การดูแลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาท ดร.วันนิศา ดงใต้
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 10 การดูแลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาท ดร.วันนิศา ดงใต้
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 13:00 - 16:30 อภิปรายกรณีศึกษารายวิชาปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของยาด้วยเครื่องประมวลผล (structure based) ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
"
13:00 - 16:00 Lab 3-4: ปฏิบัติการ Drug specification (นัดอภิปรายกับอาจารย์และศึกษาด้วยตนเอง ตามเวลาที่สะดวก จ. 10 ม.ค. 65 13.00-16.00 น.) รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 8 : ทักษะการซักประวัติและการประเมินผู้ป่วยที่มาด้วยอาการทางระบบต่าง ๆ อาจารย์กมลชนก จิตอารี
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 10:00 - 12:00 11. การดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบต่อมไร้ท่อ ดร.วันนิศา ดงใต้
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 11 การดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบต่อมไร้ท่อ ดร.วันนิศา ดงใต้
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 09:00 - 16:00 ทำฐานข้อมูลฝึกงานอุตสาหการ ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 Lab 7-8: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ (นำ labtop/Ipad มาเพื่อสืบค้น) (นัดอภิปรายกับอาจารย์และศึกษาด้วยตนเอง ตามเวลาที่สะดวก) รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
17:00 - 19:00 ศึกษาด้วยตนเอง รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 14:00 - 16:00 นัดคุยเรื่องฝึกงาน ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ตารางการใช้ห้องประชุมสัมมนา 4 (B205) ตึก B ชั้น 2 (20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 6 เรื่อง counseling in DM + CKD ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 10:00 - 12:00 9. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษในการใช้ยาเทคนิคพิเศษ กลุ่มยาเหน็บ ยาสอด ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
"
13:00 - 16:00 9. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษในการใช้ยาเทคนิคพิเศษ กลุ่มยาเหน็บ ยาสอด ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 08:00 - 09:00 10.7 โรคติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ (device associated infections) ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
"
09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 17 โรคติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ (device associated infections) ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 18 สัมมนาโรคติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ (device associated infections) ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 7 : ระบบสารสนเทศและข้อมูลทางเภสัชกรรมการจ่ายยา อาจารย์กมลชนก จิตอารี
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 16:30 - 19:30 วิคราะห์ข้อมูลสารนิพนธ์ อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 10:00 - 12:00 10. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการใช้ยาคุมกำเนิด ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
"
13:00 - 16:00 10. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการใช้ยาคุมกำเนิด ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 14:00 - 15:00 Lab onco patient counselling กลุ่มย่อย อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 19 โรคติดเชื้อราที่ยากต่อการรักษา ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
"
13:00 - 16:30 อภิปรายกรณีศึกษารายวิชาปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 20 สัมมนาโรคติดเชื้อราที่ยากต่อการรักษา ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 8 : ทักษะการซักประวัติและการประเมินผู้ป่วยที่มาด้วยอาการทางระบบต่าง ๆ อาจารย์กมลชนก จิตอารี
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 08:00 - 10:00 11. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยที่ใช้ยายาต้านไวรัส และยารักษาวัณโรค ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
"
13:00 - 15:00 12. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 11:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2565 อาจารย์อัญมณี ลาภมาก
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 08:00 - 09:00 10.9 โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
"
09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 21 โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 22 สัมมนาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ดร.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 11:30 - 13:00 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1/2565 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้ห้องบรรยาย 1 (B206) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 3-7 ม.ค. 2565 สอบกลางภาค รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 ยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์ รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
"
11:00 - 12:00 มาตรฐานการผลิตยาในโรงพยาบาล รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 09:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 2 และ 3 การสกัดและแยกสารสำคัญจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 9. Pharmaceutical care in Schizophrenia and treatment-resistant schizophrenia (1) ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
13:00 - 16:00 10. Therapeutic drug monitoring of Lithium, Antidepressants, Antipsychotics ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 09:00 - 16:00 4. การวางแผนการปฏิบัติการในระบบควบคุมและประกันคุณภาพวัตถุดิบ ระหว่างกระบวนการผลิต และเภสัชภัณฑ์สำเร็จรูป ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 9. การวางแผนและดำเนินการผลิต รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 08:00 - 12:00 สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 09:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 4 และ 5 การพิสูจน์เอกลักษณ์สารจากสมุนไพรด้วยเทคนิค Spectroscopy รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 10. Pharmaceutical care in in Schizophrenia and treatment-resistant schizophrenia (2) ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
13:00 - 16:00 11. Therapeutic drug monitoring of Phenytoin ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 9 Pharmaceutical process validation ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 10 Operation planning ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 10. การจัดการระบบเอกสาร  และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 11. การเบี่ยงเบนและการควบคุมการเปลี่ยนแปลง รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 09:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 6 และ 7 การทดสอบฤทธิ์ชีวภาพในสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 11. Pharmaceutical care in bipolar disorders ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
13:00 - 16:00 12. Therapeutic drug monitoring of anticonvulsants= Carbamazepine ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 5 . การวิจัยและพัฒนายาสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม การทดสอบความคงสภาพสารออกฤทธิ์และ เภสัชภัณฑ์สำเร็จรูป ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
"
13:00 - 16:00 6. การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมยา ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 08:00 - 17:00 1501 502-สารนิพนธ์ นำเสนอสารนิพนธ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 09:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 8 และ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ตารางการใช้ห้องบรรยาย 2 (B207) ตึก B ชั้น 2 (50 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 9. Gynecologic malignancies อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
13:00 - 16:00 9. แนวคิดเรื่องวิชาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรวิชาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 08:00 - 10:00 10.โรคระบบไตที่เกิดจากการใช้ยา ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
10:00 - 12:00 11.โรคระบบเลือดที่เกิดจากยา ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 10. Hepatobiliary tract cancer อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
13:00 - 16:00 11. Basic bone marrow transplantation อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 09:00 - 10:30 12.1 Integrated case discussion in solid tumor อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
10:30 - 12:00 12.2 Integrated case discussion in solid tumor ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว
"
13:00 - 14:30 13.1 Integrated case discussion in hematologic malignancies อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
14:30 - 16:00 13.2 Integrated case discussion in hematologic malignancies ผศ.มานิตย์ แซ่เตียว
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 10. การดูแลสุขภาพองค์รวม การดูแลสุขภาพตามระบบการแพทย์ทางเลือก ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 14:00 - 15:00 Lab onco patient counselling กลุ่มย่อย อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 10:00 - 12:00 12. โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อที่เกิดจากการใช้ยา ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 14. Chronic leukemia อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
13:00 - 16:00 11. บทบาทขององค์กรศาสนากับระบบสุขภาพ ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 13.การจัดการอันตรกิริยาระหว่างยาทางคลินิก (ยา-ยา, ยา-อาหาร, ยา-สมุนไพร) ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 11 : อภิปรายกรณีศึกษา โรคระบบเลือดที่เกิดจากยา ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 08:00 - 17:00 1501 502-สารนิพนธ์ นำเสนอสารนิพนธ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 (B301) ตึก B ชั้น 3 (64 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 08:30 - 12:00 กิจกรรมการเรียนการสอน active learning แบบกลุ่ม ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 Clinico-pathological conference II= ครั้งที่ 1= The Respiratory system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 08:00 - 16:30 สอบกลางภาค 2/2564 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 08:30 - 11:30 สอบกลางภาค 2/2564 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 (128 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 6 เรื่อง counseling in DM + CKD ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 11:00 - 12:00 5. การให้การปรึกษา 1 ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการ 6 การนำเสนอการประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสาร ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 08:30 - 12:00 กิจกรรมการเรียนการสอน active learning แบบกลุ่ม ห้องที่ 1 ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 10:00 - 12:00 5. ระบบสารสนเทศด้านยาทางคลินิก อาจารย์กมลชนก จิตอารี
"
13:00 - 15:00 6. การซักประวัติและประเมินผู้ป่วย 6.1 หลักการซักประวัติ ไข้ ไอ เจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูกไหล จาม อาจารย์กมลชนก จิตอารี
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 7 เรื่อง Infectious disease 1: (Microbiological testing, drug susceptibility, antibiogram, basic infectious diseases pharmacotherapy) ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 11:00 - 12:00 5. การให้การปรึกษา 2 ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการ 7 การนำเสนอการประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสาร ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 10:00 - 12:00 7. แนวทางการจ่ายยาในโรคที่พบบ่อย 7.1 การจ่ายยาเกี่ยวกับความผิดปกติของทางเดินอาหาร (gastrointestinal disorders) อาจารย์กมลชนก จิตอารี
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 09:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 1-2 Solid tumor + supportive + pain อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 8 Infectious disease 2= เรื่อง URI and LRI ผศ.ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 11:00 - 12:00 6 การซักประวัติและให้คำปรึกษาผู้ป่วยโดยใช้ภาษาอังกฤษ 1 ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
"
13:00 - 17:00 ปฏิบัติการ 8 เตรียมนำเสนอการฝึกการให้การปรึกษากับผู้ป่วย ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 10:00 - 12:00 7. แนวทางการจ่ายยาในโรคที่พบบ่อย (ต่อ) 7.2 การจ่ายยาเกี่ยวกับความผิดปกติของทางเดินอาหาร (gastrointestinal disorders) (ต่อ) อาจารย์กมลชนก จิตอารี
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 8 : ฝึกทักษะการซักประวัติผู้ป่วยที่มาด้วยอาการไข้ ไอ เจ็บคอ พร้อมทั้งฝึกการจ่ายยา อาจารย์กมลชนก จิตอารี
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 08:00 - 12:00 8. Psychiatric disorders (ตอนที่ 1) อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
13:00 - 16:00 8. Psychiatric disorders (ตอนที่ 2) อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 5 Psychiatric disorders 1 อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 6 Psychiatric disorders 2 อาจารย์พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 10:00 - 12:00 แนวทางการจ่ายยาในโรคที่พบบ่อย (ต่อ) 7.3 การจ่ายยาเกี่ยวกับความผิดปกติของทางเดินอาหาร (gastrointestinal disorders) (ต่อ) อาจารย์กมลชนก จิตอารี
"
13:00 - 15:00 แนวทางการจ่ายยาในโรคที่พบบ่อย (ต่อ) 7.4 อาการวิทยา อาการปวดศีรษะ ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง อาการปวดที่พบบ่อย 7.5 อาการทางผิวหนัง อาจารย์กมลชนก จิตอารี
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 Applying pharmacotherapy principles and practice and clinical ward round ผศ.ฑิภาดา สามสีทองตารางการใช้ห้องประชุม 1 (B303) ตึก B ชั้น 3 (25 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 13:30 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 08:00 - 17:00 นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 08:00 - 17:00 นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 13:00 - 15:00 ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุลตารางการใช้ห้องประชุม 2 (B304) ตึก B ชั้น 3 (25 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 12:00 - 13:00 ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 09:30 - 13:00 ประชุมกรรมการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุุคคล นางนิธินันท์ สุยะลา
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 12:30 - 17:30 สอนสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 Seminar V Antibacterials ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 12:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวาระพิเศษ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 08:00 - 17:00 นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 08:00 - 17:00 นำเสนอฝึกงานภาคสาขาหลัก นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 15:00 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศคภท. ครั้งที่ 1/2565 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 (57 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 10:30 - 13:30 กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 11:00 - 16:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 13:30 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ BCG นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 09:00 - 13:00 ประชุม คกก.พัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2565 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 09:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ พิเศษ ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 10:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ ครั้งที่ 3/65 นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2565 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้ห้องสถานปฏิบัติการทางการแพทย์ (B201) ตึก B ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการ 5: การเตรียมและประเมินยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์ 1 รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการ 6: การเตรียมและประเมินยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์ 2 รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อนตารางการใช้โรงงานยา ห้องบดแร่ง (PH112)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ห้องควบคุมคุณภาพ (PH123)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ห้องเคลือบยาเม็ด (PH120)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา แปรรูปผลิตภัณฑ์ (PH115)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ห้องบรรจุ (PH124)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ห้องบรรจุแคปซูล (PH121)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ห้องอบ (PH113)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้โรงงานยา ห้องเครื่องชั่ง (PH110)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 (PH207)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 2 (PH208)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (PH209)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (PH219)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 8. Enzymes ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 8. Enzymes ดร.ฐิติเดช ลือตระกูลตารางการใช้ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (PH220)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 Gross anatomy: The respiratory & urinary System ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (PH309)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 1 นำเสนอและอภิปราย Concept ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 1 นำเสนอและอภิปราย Concept ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 1 นำเสนอและอภิปราย Concept ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 1 นำเสนอและอภิปราย Concept ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 1 นำเสนอและอภิปราย Concept ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 1 นำเสนอและอภิปราย Concept ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 1 นำเสนอและอภิปราย Concept ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 1 นำเสนอและอภิปราย Concept ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 1 นำเสนอและอภิปราย Concept ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 1 นำเสนอและอภิปราย Concept ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 1 นำเสนอและอภิปราย Concept ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 1 นำเสนอและอภิปราย Concept ของผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 4 Emulsions ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 6 การเตรียมยาในรูปแบบแผ่นแปะผิวหนังและยาเกาะติดเยื่อเมือก ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 ปฏิบัติการที่ 6 Topical 2 (Lotions, Ointments, Gels) ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 7 Topical 3 (Pastes, Suppositories) ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 (PH310)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 4 เทคนิคในการวิเคราะห์ 1 ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 5 Acid-base titration 1. Standardization of 1 N sulfuric acid ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 5 Acid-base titration 1. Standardization of 1 N sulfuric acid ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 6 Acid-base titration (Back titration) 1. Assay of aspirin USP 30 ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 6 Acid-base titration (Back titration) 1. Assay of aspirin USP 30 ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 13:00 - 18:00 สอบเทคนิคการวิเคราะห์ ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 7 Precipitation titration (Mohr Method) 1. Standardization of 0.1 N AgNO3 2. Assay of NaCl in NSS injection ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการเภสัชเวท 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 6. ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 13:00 - 16:00 7. ปฏิบัติการสมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (ตอนที่1) ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสงตารางการใช้ห้องปฏิบัติการเภสัชเวท 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH411A

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH412

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB3203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 09:00 - 12:00 Lab 5-6: ปฏิบัติการ Drug specification นำเสนอ จ. 17 ม.ค. 65 13.00-16.00 น. รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ตารางการใช้CLB4101 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB4204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 ยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 ยาคุมกำเนิด ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ตารางการใช้CLB4205 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 7. สาเหตุการเกิดสิวและการรักษา ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 8.เครื่องสำอางสำหรับแต่งแต้มผิวและเล็บ ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 9. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้และการดูแลเส้นผม ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 10. ผลิตภัณฑ์กำจัดขนและโบท๊อกซ์ ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผาตารางการใช้CLB3303 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 8.ความร้อนและพลังงานของร่างกาย ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 10.การใช้ยาในชีวิตประจำวัน ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 08:00 - 11:00 9.วิทยาศาสตร์ของการมีความสุขในชีวิต ผศ.ทวนธน บุญลือตารางการใช้CLB3201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB3304 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB5105 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ลงชุมชน (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ศูนย์เครื่องมือกลาง (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ไม่ประสงค์จองห้องเรียน (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB4105 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -