หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์ /หลักสูตรวุฒิบัตรสาขาเภสัชบำบัด


การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

แนะนำ 3 แอป Video Conference เลือกตัวไหนให้เหมาะกับคุณ!

รู้จัก Zoom บริการประชุมออนไลน์ยอดฮิตในยุค Work from Home

เทคนิคการหาทรัพยากร รูปภาพไม่ติดลิขสิทธิ์เพื่อใช้ในการทำสไลด์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าว ป.ตรี