หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์ /หลักสูตรวุฒิบัตรสาขาเภสัชบำบัด


ห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์

ห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์

► ทรัพยากรที่ให้บริการ

1. เอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ 

รายการเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ แยกตามปีพิมพ์ 

2. ตำราทางเภสัชศาสตร์ 

3. สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานการ  วิจัย 

ฐานข้อมูลสารนิพนธ์คณะเภสัชศาสตร์

 

4. หนังสืออ่านนอกเวลา

5. แหล่งข้อมูลออนไลน์ 

**สามารถเข้าใช้งานจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ VPN

5.1 ฐานข้อมูล UpToDate 

5.2 ฐานข้อมูล ACCESSMEDICINE

5.3 ค้นหา E-BOOK

5.4 รายชื่อฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับ 

5.5 รายชื่อวารสารด้านเภสัชศาสตร์  

► บริการออนไลน์


บริการออนไลน์ต่างๆ เช่น การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด สืบค้นทรัพยากรภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย รายชื่อฐานข้อมูล การยืมต่อออนไลน์ การยืมระหว่างห้องสมุด ฯลฯ สามารถเข้าใช้บริการได้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์สำนักวิทยบริการ ดังนี้ 

ระบบยืมต่อออนไลน์

สืบค้นหนังสือในห้องสมุด

 

แนะนำหนังสือใหม่

1. ห้องสมุดคณะ

2.​ หอสมุดกลาง 

   รายการหนังสือใหม่ 


► การใช้งานแหล่งข้อมูลออนไลน์


วิธีการใช้ VPN จากนอกมหาวิทยาลัย 

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการใช้งานแหล่งข้อมูลออนไลน์ 

แจ้งเวียนคู่มือการใช้งานฐานข้อมูลต่างๆ  

 Uptodate anywhere ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ชั้นนำที่ให้ข้อมูลในการแนะนำและช่วยตัดสินใจแก่แพทย์ที่ประจำจุดรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงที ให้เนื้อหาพร้อมทั้งเอกสารอ้างอิง, รูปภาพและวิดีโอประกอบเพื่อความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมไปถึงข้อมูลสำหรับผู้ป่วย และฐานข้อมูลยา หากเกิดข้อสงสัยสามารถสอบถามไปยัง Editor ได้โดยตรง นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ อย่าง Smartphone หรือTablet ได้อีกทางหนึ่ง

Accessmedicine  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมองค์ความรู้ทางการแพทย์เน้นทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เบื้องต้น Pre-Clinic และวิทยาศาสตร์การแพทย์ชั้นคลินิค Clinic เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ นักวิจัย พยาบาล และนักสาธารณสุข สามารถสืบค้นได้ทั้งในรูปแบบของ หนังสือ  วีดีโอ การวินิจฉัยโรค และ มัลติมีเดียต่างๆ ในฐานข้อมูลเดียว

► รายการหนังสือ E-BOOK ที่คณะเภสัชศาสตร์จัดซื้อ

 

Medicinal Chemistry Self Assessment https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=3115754
The Pharmacist's Guide to Antimicrobial Therapy and Stewardship https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=4412575
Cannabis: Medical Aspects https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=4787086
Patient Involvement in Health Technology Assessment https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=4862040
Concepts in Pharmacogenomics https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=4865011
Introduction to Acute and Ambulatory Care Pharmacy Practice https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=4913433
Cannabinoids and Their Receptors https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=4924518
Cannabinoid Pharmacology https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=4981409
Compounding Sterile Preparations https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=5116688
Pharmaceutics : The Design and Manufacture of Medicines https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=5253018
Clinical Pharmacology https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=5333102
Washington Manual® General Internal Medicine Consult https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=5340674
Cannabis : A Clinician's Guide https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=5353126
Biosimilars and Biologics : Implementation and Monitoring in a Health Care Setting https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=5412768
Clinical Pharmacy and Therapeutics https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=5493809
Advances in Diagnosis and Management of Cutaneous Adverse Drug Reactions : Current and Future Trends https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=5560083
Basic Fundamentals of Drug Delivery https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=5611126
The Science of Medical Cannabis https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=5633721
Rang and Dale's Pharmacology E-Book https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=5651288
Pharmaceutical Care in Digital Revolution https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=5732702
Clinical Psychopharmacology : Principles and Practice https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=5746126
Antibiotics : What Everyone Needs to Know® https://ebookcentral.proquest.com/lib/ubon/detail.action?docID=5752426

การเข้าใช้งานทำได้โดย

1. ไปที่  https://ebookcentral.proquest.com/auth/lib/ubon หรือ click ที่ link ของหนังสือด้านบน

2.  Sign in โดยใช้ username/password ที่ได้รับจากงานวิชาการ หรือติดต่อได้ที่ tuanthon.b@ubu.ac.th 

3. เข้าใช้งาน e-book

 
► รายการหนังสือ E-BOOK ที่มีในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องด้านเภสัชศาสตร์
 
 
1. ไปที่ http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=75b2e5ef-2a05-4c89-8e79-695f5dd8b820@sessionmgr4006&vid=0&tid=2003EB
 
2. ค้นหาโดยใช้คำค้น หรือ รหัส
 
3. หากต้องการ download PDF ให้กด PDF Full Text หรือplumx Full Download
 
4. นำไปอ่านหรือใช้งานตามลิขสิทธิ์ได้

 

ตัวอย่างหนังสือประกอบรายวิชา (Link รวมคลิกที่นี่)

รายวิชา รายชื่อหนังสือ ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ Language Full Record URL
การจัดการโรคที่เกิดจากการใช้ยาและอันตรกิริยาระหว่างยา Drug-Induced Diseases: Prevention, Detection, and Management Tisdale, James E.
Miller, Douglas A.
Ed.: 3rd edition. Bethesda, MD : ASHP. 2018 English http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1948175&site=ehost-live
การติดตามระดับยา Clinical Pharmacokinetics Murphy, John E.
American Society of Health-System Pharmacists
Ed.: 6th edition. Bethesda, MD : ASHP. 2017 English http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1525753&site=ehost-live
เภสัชบำบัด HIV Pharmacotherapy 2018: The Pharmacist’s Role in Care and Treatment Schafer, Jason J.; American Society of Health-System Pharmacists; Cocohoba, Jennifer M.; Sherman, Elizabeth M.; Tseng, Alice L ASHP English http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1635756&site=ehost-live
เภสัชบำบัด Fundamentals of Geriatric Pharmacotherapy Sleeper, Rebecca B.
Hutchison, Lisa C.
American Society of Health-System Pharmacists
ASHP English http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=943115&site=ehost-live
เภสัชบำบัด Infectious Disease Pharmacotherapy Self Assessment Eiland, Lea S.
Ginsburg, Diane B.
American Society of Health-System Pharmacists
Bethesda, MD : ASHP. 2015 English http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1043473&site=ehost-live

 

► หนังสือเข้าใหม่ ปีงบประมาณ 2562    


 

 

วัน - เวลาเปิดให้บริการ     


ห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ (update!!!)

  • ช่วงเปิดภาคการศึกษา  : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น.
  •  (งดให้บริการวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สำนักวิทยบริการ ติดตามได้ที่ www.oar.ubu.ac.th

► ประเมินความพึงพอใจหรือให้ข้อเสนอแนะ   


แบบประเมินความพึงพอใจ --> https://forms.gle/kYr2JZeHtvAW1nwB6

ข้อเสนอแนะการใช้บริการ หรือสอบถามการใช้งานฐานข้อมูล  -->  

 1. facebook fanage คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : https://www.facebook.com/pharmubu/

 2. line official งานวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ :  https://lin.ee/l3NQaUc