หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


<<2020 2021 2022>>ตารางสอนและห้องเรียนประจำเดือนธันวาคม 2564ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง

ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล: งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ: อาจารย์ผู้ประสานการหลัก และอาจารย์ผู้สอน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยการคลิกที่หัวข้อการสอนเพื่อ Login เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในคณะตารางการใช้ห้อง PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
พ. 1 ธ.ค.64                       
พฤ. 2 ธ.ค.64                       
ศ. 3 ธ.ค.64                       
ส. 4 ธ.ค.64                       
อา. 5 ธ.ค.64                       
จ. 6 ธ.ค.64                       
อ. 7 ธ.ค.64                       
พ. 8 ธ.ค.64                       
พฤ. 9 ธ.ค.64                       
ศ. 10 ธ.ค.64                       
ส. 11 ธ.ค.64                       
อา. 12 ธ.ค.64                       
จ. 13 ธ.ค.64                       
อ. 14 ธ.ค.64                       
พ. 15 ธ.ค.64                       
พฤ. 16 ธ.ค.64                       
ศ. 17 ธ.ค.64                       
ส. 18 ธ.ค.64                       
อา. 19 ธ.ค.64                       
จ. 20 ธ.ค.64                       
อ. 21 ธ.ค.64                       
พ. 22 ธ.ค.64                       
พฤ. 23 ธ.ค.64                       
ศ. 24 ธ.ค.64                       
ส. 25 ธ.ค.64                       
อา. 26 ธ.ค.64                       
จ. 27 ธ.ค.64                       
อ. 28 ธ.ค.64                       
พ. 29 ธ.ค.64                       
พฤ. 30 ธ.ค.64                       
ศ. 31 ธ.ค.64