หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


<<2020 2021 2022>>ตารางสอนและห้องเรียนประจำเดือนมีนาคม 2564ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง

ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล: งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ: อาจารย์ผู้ประสานการหลัก และอาจารย์ผู้สอน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยการคลิกที่หัวข้อการสอนเพื่อ Login เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในคณะตารางการใช้ห้อง PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
จ. 1 มี.ค.64               
อ. 2 มี.ค.64     
พ. 3 มี.ค.64           
พฤ. 4 มี.ค.64           
ศ. 5 มี.ค.64                 
ส. 6 มี.ค.64                       
อา. 7 มี.ค.64                       
จ. 8 มี.ค.64                       
อ. 9 มี.ค.64                       
พ. 10 มี.ค.64                       
พฤ. 11 มี.ค.64                       
ศ. 12 มี.ค.64                       
ส. 13 มี.ค.64                       
อา. 14 มี.ค.64                       
จ. 15 มี.ค.64                       
อ. 16 มี.ค.64                       
พ. 17 มี.ค.64                       
พฤ. 18 มี.ค.64                       
ศ. 19 มี.ค.64                       
ส. 20 มี.ค.64                       
อา. 21 มี.ค.64                       
จ. 22 มี.ค.64                       
อ. 23 มี.ค.64                       
พ. 24 มี.ค.64                       
พฤ. 25 มี.ค.64                       
ศ. 26 มี.ค.64                       
ส. 27 มี.ค.64                       
อา. 28 มี.ค.64                       
จ. 29 มี.ค.64                       
อ. 30 มี.ค.64                       
พ. 31 มี.ค.64