หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /งานการศึกษาปริญญาตรี /งานบัณฑิตศึกษา /ห้องเอกสารอ้างอิง /ตารางเรียน /ข่าวประชาสัมพันธ์


<<2020 2021 2022>>ตารางสอนและห้องเรียนประจำเดือนสิงหาคม 2564ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง

ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล: งานวิชาการและงานบัณฑิตศึกษา
หมายเหตุ: อาจารย์ผู้ประสานการหลัก และอาจารย์ผู้สอน สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง โดยการคลิกที่หัวข้อการสอนเพื่อ Login เข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในคณะตารางการใช้ห้อง PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

08.00-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.
15.00-16.00 น.
16.00-17.00 น.
17.00-18.00 น.
18.00-19.00 น.
                                           
อา. 1 ส.ค.64                       
จ. 2 ส.ค.64                       
อ. 3 ส.ค.64                       
พ. 4 ส.ค.64                       
พฤ. 5 ส.ค.64                       
ศ. 6 ส.ค.64                       
ส. 7 ส.ค.64                       
อา. 8 ส.ค.64                       
จ. 9 ส.ค.64                       
อ. 10 ส.ค.64                       
พ. 11 ส.ค.64                       
พฤ. 12 ส.ค.64                       
ศ. 13 ส.ค.64                       
ส. 14 ส.ค.64                       
อา. 15 ส.ค.64                       
จ. 16 ส.ค.64                     
อ. 17 ส.ค.64                       
พ. 18 ส.ค.64                     
พฤ. 19 ส.ค.64                       
ศ. 20 ส.ค.64                       
ส. 21 ส.ค.64                       
อา. 22 ส.ค.64                       
จ. 23 ส.ค.64                       
อ. 24 ส.ค.64                       
พ. 25 ส.ค.64                       
พฤ. 26 ส.ค.64                       
ศ. 27 ส.ค.64                       
ส. 28 ส.ค.64                       
อา. 29 ส.ค.64                       
จ. 30 ส.ค.64                       
อ. 31 ส.ค.64