บริการของเรา /ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา /กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา /ทุนการศึกษา /ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา /ชมรมศิษย์เก่า /ข่าวกิจการนักศึกษา /สวัสดิการนักศึกษา


ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา

พัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพและภาษาอังกฤษ วันที่ 21-22 มกราคม 2560

 พิธีรับเสื้อกาวน์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

 Pharm Camp UBU 2016 "เส้นทางสู่ฝัน ให้ฉันเป็นเภสัชกร" วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2559

ประมวลภาพพิธีเปิดกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 28 "ฮักแพงเกมส์" วันที่ 11-13 มิ.ย. 59