บริการของเรา /ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา /กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา /ทุนการศึกษา /ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา /ชมรมศิษย์เก่า /ข่าวกิจการนักศึกษา /สวัสดิการนักศึกษา


ทุนการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์

    ระบบจัดการทุนการศึกษา

 

  สมัคร คลิ๊กที่นี่   nononono

 

                                                         1. ทุนชมรมศิษย์เก่า 

                                                         2. ทุน ภก.กิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี

                                                         3. ทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล

                                                         4. กลุ่มเภสัชกรโรงพยาบาล

                                                         5. ทุนบริษัท RX

                                                         6. ทุนพระมนตรีพจนกิจ

                                                         7. กองทุนรัตนสิน

                                                         8. ทุนมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงค์

                                                         9. ทุน ปตท. จำกัด

                                                       10. ทุนผู้ประกอบการสินเชื่อ

                                                       11. ทุนคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์

                                                       12. ทุนอื่นๆ