บริการของเรา /ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา /กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา /ทุนการศึกษา /ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา /ชมรมศิษย์เก่า /ข่าวกิจการนักศึกษา /สวัสดิการนักศึกษา


รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2558

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2559

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  ปีการศึกษา  2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (www.reg.ubu.ac.th)