นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Response surface optimization of spray-dried citronella oil microcapsules with reduced volatility and irritation for cosmetic textile uses

Author

-

Bancha Yingngam, Weerawut Kacha, Wandee Rungseevijitprapa, Pichit Sudta, Chutinun Prasitpuriprecha, Adelheid Brantner


Journal

- Powder Technology

Volume

- 355

Year

- 2019

Publication type

- Review article (Inter)

Page list

- 372-385 (Q1,IF=3.413

Abstract

   

A two-step approach, which included oil-in-water emulsification and spray drying, was employed to encapsulate citronella oil in acacia gum microcapsules. Crucial parameters that affect the quality of spray-dried citronella oil microcapsules were simultaneously evaluated. A central composite design was utilized to determine the optimum processing conditions as a function of various parameters. The optimal microencapsulation conditions consisted of an acacia gum percentage, citronella oil percentage and inlet air temperature of 14% w/w, 26% w/w of the wall material and 150 °C, respectively. Moreover, prolonged volatility and reduced irritation properties of citronella oil in the microcapsules were demonstrated. Scanning electron microscopy revealed that the microcapsules can be easily impregnated onto a nonwoven fabric. The resulting microcapsules not only have the potential to offer prolonged volatility of the odor with reduced irritation but also are a candidate for the further development of citronella essential oil-based cosmetic textiles.


Keywords

   

Citronella oilChorioallantoic membrane assayMicrocapsuleResponse surface methodologySpray dryingVolatilization