นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Antimicrobial activity of biological fermented products from northeastern Thai indigenous vegetables

Author

- ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, วันดี รังสีวิจิตรประภา และ ไชยวัฒน์ ไชยสุต

Journal

- Isan Journal of Pharmaceutical Sciences

Volume

- 3

Year

- 2550

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 60-69

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ