นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Physicochemical properties of lipid emulsions formulated with high loaded all-trans retinoic acid

Author

- Akhayachatra Chinsriwongkul, Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat, Warisada Sila-on, Uracha Ruk

Journal

- PDA J Pharm Sci

Volume

- 2007

Year

- 2550

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- in press

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ