นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Influence of Incorporation Methods on Partitioning Behavior of Lipophilic Drugs into Various Phases of a Parenteral Lipid Emulsion

Author

- Warisada Sila-on, Nontima Vardhanabhuti, Boonsri Ongpipattanakul, and Poj Kulvanich

Journal

- AAPS Pharm Sci Tech

Volume

- 2007

Year

- 2550

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- in press

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ