นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


New strategy for the analysis of traditional chinese medicine using monoclonal antibodies

Author

- Yukihiro Shoyama, Osamu Morinaga, Waraporn Putalun, Thaweesak Juengwatanatrakul, Hiroyuki Tanaka

Journal

- Proceeding of The 2nd Sino-Thai International Conference 2007

Volume

- 2

Year

- 2550

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 35-39

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ