นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


mono- and biflavonoids from Ochna integerrima

Author

- Likhitwidayawuid, K., Kaewamatawong, R., Ruangrungsi

Journal

- iochemical Systematics and Ecology

Volume

- 33

Year

- 2548

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 527-536

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ