นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Factors Influencing Academic Performance of Freshman Pharmacy Students, Ubon Ratchathani University

Author

- Watcharathanakij S, Sripa S, Saohin W, Kaewprom K and Tatip S

Journal

- UBU Journal

Volume

- 4

Year

- 2545

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 21-9

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ