นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Role of protein kinase C-{delta} in the age-dependent secretagogue action of bile acids in mammalian colon

Author

- Jainuch Kanchanapoo, Mei Ao, Roli Prasad, Christopher Moore, Cynthia Kay, Pawinee Piyachaturawat and

Journal

- Am J Physiol Cell Physiol

Volume

- 293

Year

- 2551

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- C1851–C1861

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ