นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Factors related to HIV preventive behaviors of prostitutes in Muang District, Ubon Ratchathani

Author

- Chaikoolvatana A, Wongbutdee J, Boonlue P

Journal

- Siriraj Med J

Volume

- 60

Year

- 2551

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 8-11

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ