นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


The antiviral agent 5-chloro-1,3-dihydroxyacridone interferes with assembly and maturation of herpes simplex virus

Author

- Akanitapichat P. & Bastow K.F

Journal

- Antiviral Research

Volume

- 53

Year

- 2545

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 113-126

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ