นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Antibacterial activity of extracts from Andrographis paniculata.

Author

- Sila-on W, Thanaketpaisarn O, Homhual S, Srijangwang J, Chalermrum P, Sripanidkulchai B.

Journal

- Journal of Ubonratchathani University

Volume

- 1

Year

- 2546

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 37-44

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ