นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Insertion of nuclear factor-B binding sequence into plasmid DNA for increased transgene expression in colon carcinoma cells.

Author

- Oranuch Thanaketpaisarn Makiya Nishikawa Takayuki Okabe Fumiyoshi Yamashita and Mitsuru Hashida

Journal

- J Biotechnol

Volume

- 133

Year

- 2551

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 36-41

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ