นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Inhibitory activities of Thai medicinal plants against herpes simplex type 1, poliovirus type 1, and measles virus

Author

- Akanitapichat P., Kurokawa M., Tewtrakul S., Pramyothin P., Sripanidkulchai B., Shiraki K. & Hattori

Journal

- Journal of Traditional Medicine

Volume

- 19

Year

- 2545

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 174-180

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ