นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Development of polymeric microparticles for oral vaccine delivery

Author

- Chaowalit Monton, Sarawut Phermphoonkunarak, Oranuch Thanaketpaisarn, Uracha Ruktanonchai, Wandee Ru

Journal

- Isan Journal of Pharmaceutical Sciences

Volume

- 4

Year

- 2551

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 1-6

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ