นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Development of Rice Bran Oil in Solid Lipid Nanoparticles (SLN) for Skin Nourishment.

Author

- Bancha Yingngam, Yaowaluk Phimpanit, Nattaya Wongkasemchai, Wairsada Sila-Orn, Wandee Rungseevijitpr

Journal

- Isan Journal of Pharmaceutical Sciences.

Volume

- 2551

Year

- 2551

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- In press

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ