นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Myotoxicity Studies of O/W-In Situ Forming Microparticle Systems.

Author

- Wandee Rungseevijitprapa, Gayle A. Brazeau, James W. Simkins and Roland Bodmeier.

Journal

- European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics

Volume

- 2008

Year

- 2551

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- In press

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ