นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Characterization and Identification of Potentially Probiotic Lactobacillus Strains

Author

- Sirima Suwannakut, Chutinun Prasitpuriprecha, Kandanai Jansong, Chanthima Phiantham, Paramee Pookhaow

Journal

- Proceedings of the 1st Current Drug Development International Conference, 6-8 May 2010

Volume

- 1

Year

- 2010

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 162-166

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ