นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Geodatabase enhances the dengue haemorrhagic fever prevention and control

Author

- Wongbutdee J, Chaikoolvatana A, Saengnill W, Krasuaythong N, Phuphak S

Journal

- SEAJTPMH

Volume

- 41

Year

- 2010

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 841-57

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ