นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Evaluation of a Computer Interactive Multimedia Program in Smoking Cessation & Counseling (CIMPSCC) for pharmacy professionals

Author

- Chaikoolvatana A, Kitiwongsoonthorn U

Journal

- J Med Assoc Thai

Volume

- 92

Year

- 2009

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 1516-23

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ