นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


The development of a high alert intravenous medication database system (HAIMDS) for health care professionals, Thailand

Author

- Chaikoolvatana A, Chanakit T, Ulman R

Journal

- J Med Songkla

Volume

- 28

Year

- 2010

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 1529-34

* ขออภัย อยู่ระหว่างการจัดทำบทคัดย่อ