นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Development and Evaluation of Tamarind Seed Xyloglucan for Transdermal Patch of Clindamycin

Author

- Sureewan Duangjit, Parin Buacheen, Pongsakorn Priebprom, Sittikun Limpanichkul, Panida Asavapichayont, Porntip Chaimanee and Tanasait Ngawhirunpat

Journal

- Advanced Materials Research

Volume

- 1060

Year

- 2015

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 21-24

Abstract

    The object of this study was to develop the clindamycin transdermal patch using extracts of tamarind seeds as novel gelling agent for transdermal delivery. The patch was composed of tamarind seed extracts having xyloglucan as a main composition, 1% clindamycin, and various ratios of glycerin and propylene glycol i.e. 10=0, 8=2, 6=4, 5=5, 4=6, 2=8 and 0=10, as plasticizer and penetration enhancer, respectively. The clindamycin patch was prepared by casting method. The content of clindamycin in the patch, the tensile strength and the drug release from the patch were evaluated. Moreover, the cup and plate method was used to determine the antimicrobial activity of clindamycin patch compared with commercial available clindamycin gel in the market, and Staphyllococcus aureus was used as test organism in this study. The results showed that the good physical stability of clindamycin patches were successfully prepared. The ratio of composition in the formulation affected the tensile strength and the drug release. As the ratio of propylene glycol to glycerin in the formulation was increased, the tensile strength and the drug release increased. The formulation composed of the ratio of glycerin and propylene glycol (4=6) showed the highest drug release and the best efficiency in antibiotic test. Our results indicated that the extracts of tamarind seeds could be a potential biopolymer and also applied as controlled release in transdermal delivery system.

Keywords

    Tamarind seed extract, Xyloglucan, Clindamycin, Transdermal patch, Acne vulgaris, Staphyllococus aureus