นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Heptaphylline induces apoptosis in human colon adenocarcinoma cells through bid and Akt/NF-κB (p65) pathways

Author

- Chantana Boonyarat1, Chavi Yenjai2, Opa Vajragupta3, Pornthip Waiwut4*


Journal

- Asian Pac J Cancer Prev

Volume

- 15

Year

- 2014

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 10483-10487

Abstract

   

Abstract

Heptaphylline derivatives are carbazoles in Clausena harmandiana, a medicinal plant that is utilized for headache, stomach ache, and other treatments of illness. The present study examined the effects of heptaphylline and 7-methoxyheptaphylline on apoptosis of human colon adenocarcinoma cells (HT-29 cell line). Quantification of cell viability was performed using cell proliferation assay (MTT assay) and of protein expression through immunoblotting. The results showed that only heptaphylline, but not 7-methoxyheptaphylline, significantly significantly activated cleaved of caspase-3 and poly (ADP-ribose) polymerase (PARP-1) which resulted in HT-29 cell death. We found that heptaphylline activated BH3 interacting-domain death agonist (Bid) and Bak, proapoptotic proteins. In contrast, it suppressed X-linked inhibitor-of-apoptosis protein (XIAP), Bcl-xL and survivin, inhibitors of apoptosis. In addition, heptaphylline inhibited activation of NF-κB/p65 (rel), a regulator of apoptotic regulating proteins by suppressing the activation of Akt and IKKα, upstream regulators of p65. The findings suggested that heptaphylline induces apoptosis in human colon adenocarcinoma cells.


Keywords

    Key Words= Heptaphylline - colon adenocarcinoma cells - Bid - XIAP - Bcl-xL - Akt - p65