นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Development of Herbal Tablet Formulation Using the Combination of Fa-thalai-chon and Mangosteen Peels Extracts for Diarrhea Treatment

Author

-

Benjabhorn Sethabouppha2, Rattanawan Youngfeongmon1, Thunyatip Chantornpasit1, Pichamon Tangsiriwattanakul1, Wanvisa Rattanapanudda1, Natnarin Kamlangkeng1, Santiya Chanpaka1, Oranuch Thanaketpaisarn2* 


Journal

- IJPS

Volume

- 0

Year

- 2015

Publication type

- Research article (National)

Page list

- xx

Abstract

   

Andrographolide is the major substances found in Fa-thalai-chon and shows effect in inhibition of bacterial growth in gastrointestinal tract.  Tannin in mangosteen peels is the astringent substance that could improve diarrhea. The use of both andrographolide and tannin may provide the benefit results in diarrhea treatment. The objective of this study is to develop tablet formulation using Fa-thalai-chon and mangosteen peel extracts. Method = The extracts of Fa-thalai-chon and mangosteen peel were formulated and prepared in tablet dosage form by wet granulation method. The obtained tablets were evaluated their qualities followed by standard criteria of supplements product in USP 28. Results= The prepared tablet formulation exhibit standard qualities in weight variation and disintegration time. In addition, the amount of the active ingredients in tablet, andrographolide and tannin, were examined by HPLC and ferric chloride TS respectively. Results showed that in one tablet contains andrographolide 10.13  ± 0.237  mg and tannin 21.68  ± 0.111  mg. For the results of dissolution test, andrographolides and tannin were released within first 60 min. Conclusion= The combination of Garcinia mangostana L. and Andrographis paniculata extracts could be developed in the oral tablet dosage form for diarrhea treatment. However, the efficacy of this tablet formulation in diarrhea treatment in human should be further examined.    


Keywords

   

Keyword= Herbal medicine, tablet, Garcinia mangostana L., Andrographis paniculata (Burm.f.), Andrographolide, Tannin