นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


A Survey of Pharmacy Education in Thailand

Author

-

Teeraporn Chanakit, MSc,a

Bee Yean Low, PhD,b

Payom Wongpoowarak, PhD,c

Summana Moolasarn,PhD,d

Claire Anderson, PhDa


Journal

- American Journal of Pharmaceutical Education

Volume

- 78

Year

- 2014

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 1-11

Abstract

   

To explore the current status of pharmacy education in Thailand.

Methods.

The International Pharmaceutical Federation of the World Health Organization’s (FIP-

WHO) Global Survey of Pharmacy Schools was used for this study. The survey instrument was

distributed to the deans of the 19 faculties (colleges) of pharmacy in Thailand.

Results.

More than half the colleges have been in existence less than 20 years, and the government

owns 80% of them. There were 2 paths of admission to study pharmacy= direct admission and central

admission system. The doctor of pharmacy (PharmD) programs can be divided into 4 types. Approx-

imately 60% of all teaching staff holds a doctoral degree. Regarding the work balance among teaching

staff, around 60% focus on teaching activities, 20% focus on research, and less than 20% focus on

patient care services concurrent with real practice teaching. The proportion of student time dedicated to

theory, practice, and research in PharmD programs is 51.5%, 46.7%, and 1.8%, respectively. Sites

owned by the colleges or by others were used for student training. Colleges followed the Office of the

National Education Standards’ Internal Quality Assurance (IQA) and External Quality Assurance

(EQA), and the Pharmacy Council’s Quality Assessment (ONESQA) .

Conclusion.

This study provides a picture of the current status of curriculum, teaching staff, and

students in pharmacy education in Thailand. The curriculum was adapted from the US PharmD pro-

gram with the aim of meeting the country’s needs and includes industrial pharmacy and public health

tracks as well as clinical tracks. However, this transition in pharmacy education in Thailand needs to be

monitored and evaluated.


Keywords

   

pharmacy education, Thailand, PharmD, International Pharmaceutical Federation (FIP) Global Survey