นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


The Evaluation of Initiating Tobacco Cessation Services in the Military-Based Hospital, Northeastern Thailand=  Challenges and Opportunities

Author

-

Chaikoolvatana A  Pheunpha P Puchcharanapaponthorn P  Chaikoolvatana C Saisingh N  Suwannakoot P  Mingkhwan B


Journal

- Siriraj Med J

Volume

- 67

Year

- 2015

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 1-15

Abstract

   

Objective=  It aims to evaluate the effectiveness of the initial smoking cessation services at the military based hospital in northeastern Thailand

Materials and Methods=  It is a prospective, descriptive design.  Totally, there were 1,094 conscripts participated in the 6-month cessation program.  Patient history data was collected via a patient history record divided into three different periods of time at, 1st visit, 2nd visit (3-month), and 3rd visit (6-month).  Each participant underwent ‘going cold turkey’ with tobacco cessation approach.  Sociodemographic characteristics and continuous variables (e.g., age, duration of smoking) were analyzed via descriptive statistics.  Spearman correlation coefficient was used the relation between predictor and dependent variables (quit success).  The relations between sociodemographic data and the prospects of quitting smoking were analyzed via multiple logistic regression.

Results=  Most participants were males (99.84%), regular drinkers (55.50%). They usually smoked 12.37 rolls per day.  For first visit, every participant underwent ‘going cold turkey’ with tobacco cessation approach to quit smoking (from 1st to 3rd visit).  An average CO level was 3.23 ppm.  Around twelve percent of participants used 0.5% sodium nitrate mouthwash.  At the second visit (3-month), numbers of cigarettes decreased to 5.48 roll/day and numbers of participants were decreased to 792 personnel.  Only 150 persons continue to quit smoking (18.95%).  At the last visit (6-month), a total number of participants were 688 personnel.  Numbers of cigarettes were decreased to 5.48 rolls per day.  Only 78 persons completely quit smoking (11.34%), and approximately 18.02% of participants still used 0.5% sodium nitrate mouthwash.  Additionally, only three sociodemographic data including, CO level, duration of counseling, and use of first line treatment were statistically related to the prospects of quitting smoking (p<.05, .001 respectively).  The equation of the prospect of quit smoking was statistically related to those sociodemographic characteristics.

Conclusion= Tobacco cessation services in military based hospital were well received and short term outcome of conscripts seeking help was encouraging.  The integration of tobacco cessation with existing healthcare services in the military based hospitals is necessary.  Finally, further evaluations of the effectiveness of cessation services among conscripts in the military-based hospitals need to be conducted.  


Keywords

    Cessation Services        Military-Based Hospital         Tobacco