นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Classification of garlic cultivars using an electronic nose

Author

- Suchin Trirongjitmoah, Zongporn Juengmunkong, Kornsorn Srikulnath, Pakpum Somboon


Journal

- Computers and Electronics in Agriculture

Volume

- 0

Year

- 2015

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 148-153

Abstract

    We developed an electronic nose method for classifying garlic cultivars.  Each garlic cultivar gave different semiconductor gas sensor array response patterns, which we analysed using two-dimensional principal
component analysis (PCA). The method was able to detect the differences between cultivars using a PCAoptimized set of five sensors without any significant loss of performance compared to the original eight sensors. The performance of the electronic nose system was  confirmed using two alternative methods, namely (1) the cluster analysis of the genetic relationships between garlic cultivars using amplified fragment length polymorphism (AFLP) markers, and (2) measuring the concentrations of sulfur-containing compounds in each garlic cultivar by gas chromatography-mass spectrometry (GC–MS). Four Thai garlic cultivars were consistently characterized and placed in three groups using the AFLP, GC–MS, and electronic nose methods. These results suggest that garlic cultivars can be classified simply and quickly using a low-cost electronic nose system.


Keywords

    Garlic
Electronic nose
Semiconductor gas sensor
Gas chromatography–mass spectrometry
Principal component analysis
Amplified fragment length polymorphism