นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Survey of community pharmacists’ perceptions of the PharmD programme to prepare the PharmD graduates to work in community pharmacy settings

Author

-

TeerapornChanakit, MSca*, Bee Yean Low, PhDb, PayomWongpoowarak, PhDc, SummanaMoolasarn, PhDd, ApornJaturapatarawong, MSce, WiwanWorakunphanich, BPharmf, MayureeTangkiatkumjai, PhDg, Claire Anderson, PhDa


Journal

- Monash Pharmacy Education Symposium

Volume

- 1

Year

- 2015

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 21-30

Abstract

   

Background= Community pharmacists in Thailand have extended their roles to provide pharmaceutical care services. PharmD graduates working as community pharmacists were expected to contribute to this service. However, there was lack of evidence about preparing PharmD graduates for employment in this setting.

Aim= To explore community pharmacists’ perceptions towards the PharmD programme in preparing PharmD graduates for employment in community pharmacies.

Methods= A cross-sectional survey questionnaire was distributed to 200 community pharmacists at the 2013 Community Pharmacy Association conference. Descriptive statistics were used to present the participants’ demographics and perceptions. An inductive thematic analysis was used to analyse the open-ended written answers.

Results= Forty valid responses were included in the data analysis. Twenty six respondents (65%) agreed that PharmDgraduates were suitable to work as community pharmacists as they have knowledge and skills in pharmaceutical care. However, nine respondents perceived that PharmD graduates required more preparation to work in community pharmacies. They thought that the PharmD curriculum provided fewer experiences in community pharmacies as compared to clerkships in hospital settings. The PharmD curriculum should increase applied knowledge (e.g. disease screening, home health care services and marketing). About half (47.5%) of respondents felt that there was no difference in competency between PharmD graduates and BPharm graduates with regards to their work performance in community pharmacies.

Conclusion= Community pharmacists perceived that PharmD graduates had adequate knowledge of pharmaceutical care. However, more or different preparations were required before the PharmD graduates were deem suitable for employment in community pharmacy settings.


Keywords

   

PharmD graduates, community pharmacists, perceptions, PharmD programme, Thailand