นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Thai stakeholders’ perceptions of the pharmacy curriculum change= A qualitative study

Author

-

Chanakit, Teeraporn  (40 %)

Low, Bee Yean (20 %)

Wongpoowarak Payom (5 %)

Moolasarn Summana (5 %)

Jaturapatarawong, Aporn (5 %)

Worakunphanich, Wiwan (5%)

Anderson Claire (20 %)


Journal

- The Annual Education Research Day, Faculty Education Research Group, 23rd July 2015, QMC

Volume

- 1

Year

- 2015

Publication type

- Research article (Inter)

Page list

- 22-28

Abstract

   

Introduction= Thailand’s pharmacy curriculum has been changed from a 5-year BPharm degree, and a 6-year PharmD, to an all PharnD programmes since 2009.Curriculum change involves stakeholders, and internal and external educational institutions, at different levels.

Aims= To explore Thai stakeholders’ perceptions regarding the pharmacy curriculum change. Methods= Semi-structured interviews were conducted with 130 stakeholders (policy makers, pharmacy experts, educators, health care providers, patients, students) in Thailand from August-October, 2013. The data were audio recorded, transcribed verbatim and analysed using inductive thematic analysis.

Results= The findings showed three main themes= influences on curriculum change (the needs of pharmacists to provide better patient care, the US-Thai consortium for the development of pharmacy education); perceived benefits (e.g.meeting the needs of stakeholders) and concerns (e.g. the higher costs of longer-time’s study, the mismatch between the pharmacy graduates’ competency and the job market’s needs and the shortage of qualified preceptors).

Conclusion= The transition to an all 6-year PharmD programme was initiated due to the need for higher levels of competency for the nation’s pharmacists. However, going forward competencies of pharmacists in different pharmacy practice areas will need to be determined and the quality of pharmacy education will also need to be monitored

Keywords

    xxx