นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Novel Alternative Drugs for Hospital-acquired Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infection

Author

- Teerapong Monmaturapoj


Journal

- Isan Journal of Pharmaceutical Sciences

Volume

- 11

Year

- 2015

Publication type

- Review article (National)

Page list

- 1-19

Abstract

   

Nowadays, MRSA is a common cause of nosocomial infection and is often associated with invasive infections and high rates of mortality. Vancomycin has remained the mainstay of therapy for serious gram-positive infections including MRSA. However, therapeutic failures with vancomycin have been increasingly reported from many studies. Hence, it has been associated with suboptimal outcomes. New agents for the treatment of MRSA are required. Novel alternative drugs for MRSA infection such as linezolid, daptomycin and tigecycline which available in Thailand have been substituted with vancomycin. These new medications will be considered for patient with failure or unsatisfied response from vancomycin treatment owing to VISA or VRSA infection. The purpose of this review is to discuss the incidence of MRSA infection in Thailand, mechanism of resistance, treatment failure of vancomycin and alternative treatment for MRSA infection from several clinical studies. This information will be useful for physicians, pharmacists and healthcare personals for considering the appropriate treatment of MRSA in order to maximize efficacy and decrease resistance rate especially VISA and VRSA.


Keywords

   
Daptomycin, Linezolid, MRSA, Tigecycline, Vancomycin