นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


Development of curcumin and piperine floating microspheres in acidic condition

Author

-

Sureewan Duangjit,Wikanda Seepanbal,Nalintip Neanghemmarach,Wandee Rungseevijitprapa


Journal

- Isan Journal of Pharmaceutical Sciences

Volume

- 11

Year

- 2016

Publication type

- Research article (National)

Page list

- 101-111

Abstract

   

Introduction= Peptic ulcer is one of the major gastric diseases with relatively high mortality rate which one of the most important causes by Helicobactor pylori. Combinations of antibiotics have been used for the treatment of peptic ulcer inorder to avoid bacterial resistance which may cause side effect and sensitization to some patients. Natural oils and plant extracts would be interesting alternatives to antibiotics and the development of innovative drug delivery system may also enhance the treatment. The objective of this study was to develop curcumin and piperine floating microspheres that can prolong floating time of particles in acidic condition. Methods= microspheres were prepared by solvent evaporation method. Ethylcellulose was used as wall material (90-110 milligram per milliliter of solvent). Coconut oil was coencapsulated with the actives to increase the floating time. Effect of formulation parameters on morphology, shape, size of microspheres, percentage entrapment, floating time and vitro drug release rate was investigated. Results= The obtained microsphere exhibited spherical shape and processed size in the range of 200-500 micrometer depending on the ethylcellulose and coconut oil concentration used. Percentage entrapments of curcumin or piperine were varied between 20-90%. The obtained microparticles had floating time in acidic solution over 72 hours and drug release was more slowly as the encapsulated oil content increased. Conclusions= Results from this study indicated that optimization of formulation could give desired floating time of microspheres and could be potentially benefited for the treatment of peptic ulcer.


Keywords

    Floating microspheres, Curcumin, Piperine, Peptic ulcer