นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ผลของสารสกัดสมุนไพรไทย5ชนิดต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี450ในไมโครโซมที่ได้จากตับหนู (ปีงบ25556เดือนแรก)

Researcher

Benjabhorn Sethabouppha  Suttasinee Suwannakul

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 เมษายน 2555 - 31 มีนาคม 2556

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

300,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย