นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณไนเตรตและซัลเฟตในน้ำดื่ม

Researcher

ทรงพร จึงมั่นคง, แวว คงศิลา

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

7 มกราคม 2556 - 7 มกราคม 2557

แหล่งงบประมาณ

เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์

Budget

25,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย