นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


นีโอโซมที่บรรจุสารสกัดตรีผลาเพื่อส่งเสริมการเจริญของเส้นผม

Researcher


วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 กันยายน 2555 - 31 มีนาคม 2557

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

270,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- สิ้นสุดโครงการ