นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ฤทธิ์ของสารสกัดจากผลทุเรียนต่อภาวะความจำบกพร่อง

Researcher

,

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

14 มิถุนายน 2558 - 14 กรกฎาคม 2560

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

1,500,270.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย