นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการห่อหุ้มเซลล์แบคทีเรียโปรไบโอติกเพื่อเป็นหัวเชื้อในการผลิตโยเกิร์ต

Researcher

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา  รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภาผศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา 

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

Budget

299,200.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์