นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าว


ระบบการจัดการของเสียและสุขอนามัยสำหรับตลาดปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี

Researcher

ผศ.ดร.นิธิมาสุทธิพันธุ์, นายณฐพล ทองปลิว, นายรัชวุฒิ โคตรลาคำ

วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

1 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 มกราคม 2563

แหล่งงบประมาณ

สกว.

Budget

350,000.- บาท

สถานะโครงการวิจัย

- วิจัย