นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /PharMOOC@ubu /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร


สถาบันหลักการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (รหัส1010)

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสถาบันหลักการศึกษาต่อเนื่องฯ

แนวทางการเขียนบทความทางวิชาการสำหรับการศึกษาต่อเนื่องฯ 

(กดที่ลิ้งตามรูปภาพ เพื่อดาวโหลดTemplateสำหรับบทความ)

บทความอ่านฟรี


ข้อบังคับ/ประกาศสภาเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้อง  
- หนังสือรับรองสถาบันหลัก 5 ปี รหัสสถาบัน1010)
- อัตราค่าธรรมเนียม ต่างๆ
 
 
 

 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ สภาเภสัชกรรม
- งานประชุมวิชาการ
- บทความทางวิชาการ
ดาวโหลดแบบฟรอมการเขียนบทความ
- หน่วยการศึกษาต่อเนื่องคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ตรวจสอบหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องออนไลน์
 

 


การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานเครือข่าย
แบบยื่นคำขอขึ้นทะเบียน
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน
 
 

 

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการรูปแบบออนไลน์ 2021 ครั้งที่ 2

หัวข้อ “Pharmacy practice series 2”

หัวข้อ “Pharmacy practice series 1”