นโยบายและแผนฯ /พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร /PharMOOC@ubu /สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน /หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ /หน่วยผลิตยาฯ /โครงการบริการวิชาการ /โครงการทำนุฯ /ดาวน์โหลด /ข่าวสาร
ประกาศ/ระเบียบ
1. คำสั่งเเต่งตั้งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ เเละหัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุืกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (Please click to open) [512]
2. สมุนไพรในพิกัดเทียน ตอนที่ 2 เทียนแดง (ปักษ์แรก ตุลาคม 2553) (Please click to open) [520]
3. สมุนไพรในพิกัดเทียน ตอนที่ 1 เทียนดำ (ปักษ์หลัง กันยายน 2553) (Please click to open) [513]
4. บัว สมุนไพรในตำรับยาหอม ตอนที่2 บัวเผื่อนและบัวขม (ปักษ์แรก กันยายน 2553) (Please click to open) [514]
5. บัวสมุนไพรในตำรับยาหอม ตอนที่1 บัวหลวง (ปักษ์หลัง สิงหาคม 2553) (Please click to open) [508]
6. มะลิ ดอกไม้เป็นยา (ปักษ์แรก สิงหาคม 2553) (Please click to open) [515]
7. เกลือในสูตรตำรับยา (ปักษ์หลัง กรกฎาคม 2553) (Please click to open) [1601]
8. ปลาไหลเผือก สมุนไพรไทยที่ไม่ควรมองข้าม (ปักษ์แรกกรกฎาคม 2553) (Please click to open) [509]
9. กระวาน ไม้หอมคู่ครัวคู่บ้าน (ปักษ์หลัง มิถุนายน 2553) (Please click to open) [519]
10. สีเสียด สมุนไพรแก้ท้องร่วง (ปักษ์แรก มิถุนายน 2553) (Please click to open) [683]
11. อบเชย (ปักษ์หลังพฤษภาคม 2553) (Please click to open) [513]
12. พิกุล ดอกไม้ในยาไทย (ปักษ์แรกพฤษภาคม 2553) (Please click to open) [503]
13. ยาในตำรับ ที่มาจากยาในตำนาน (ปักษ์หลัง เมษายน 2553) (Please click to open) [585]
14. ยาสมุนไพร ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ (ปักษ์แรก เมษายน 2553) (Please click to open) [681]
15. สมุนไพรไม้ริมรั้ว (ปักษ์หลัง มีนาคม 2553) (Please click to open) [506]
16. หญ้าเทวดา (ปักษ์แรก มีนาคม 2553) (Please click to open) [507]
17. กระเจี๊ยบแดง (ปักษ์ หลังกุมภาพันธ์ 2553) (Please click to open) [511]
18. สมุนไพรไทยในการทับหม้อเกลือ (ปักษ์แรกกุมภาพันธ์ 2553) (Please click to open) [523]
19. ขิง สมุนไพรในครัวเรือน (ปักษ์หลัง มกราคม 2553) (Please click to open) [1532]
20. เห็ดหลินจือเห็ดหมื่นปี (ปักษ์แรก มกราคม 2553) (Please click to open) [519]
21. ขมเป็นยาตอนที่ 1 บอระเพ็ด (ปักษ์หลัง ธันวาคม 2552) (Please click to open) [506]
22. ส้มเสี้ยว (ปักษ์แรก ธันวาคม 2552) (Please click to open) [544]
23. โสม ความจริงในความเชื่อเรื่องยาอายุวัฒนะ (ปักษ์หลังพฤศจิกายน 2552) (Please click to open) [511]
24. ต้นสาลาะลังกา ไม่ใช่ต้นไม้ในพุทธประวัติ (ปักษ์แรก พฤศจิกายน 2552) (Please click to open) [507]
25. กลอย พืชที่น่าสนใจ (ปักษ์หลัง ตุลาคม 2552) (Please click to open) [553]
26. มะรุม ผักพื้นบ้านมหัศจรรย์ (ปักษ์แรก ตุลาคม 2552) (Please click to open) [510]