นโยบายงานวิจัย /จรรยาบรรณนักวิจัย /ระดับคุณภาพบทความวิจัยตีพิมพ์ /ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ /แหล่งทุน /ดาวน์โหลด /ฐานข้อมูลวิจัย /วิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัย /ลิขสิทธิ์ /ข่าวPage : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Title Author Journal Year Type

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และสมรรถนะทางวิชาชีพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม

ธีราพร สุภาพันธุ์, โพยม วงศ์ภูวรักษ์, มยุรี  ตั้งเกียรติกำจาย, ศิริตรี สุทธจิตต์,

พักตร์วิภา สุวรรณพรหม, สุนทรา เอกอนันต์กุล, ฐิติมา ด้วงเงิน, ชื่นจิตร กองแก้ว,

Claire Anderson, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์

IJPS [ vol.17 ] 04-04-2021 Research article (National)

Efficacy and safety of pharmacological cachexia interventions: systematic review and network meta-analysis

Manit Saeteaw 1Phitjira Sanguanboonyaphong 1Jukapun Yoodee 2Kaitlyn Craft 3Ratree Sawangjit 4Nuttapong Ngamphaiboon 5Prapimporn Chattranukulchai Shantavasinkul 6Suphat Subongkot 7Nathorn Chaiyakunapruk 8

BMJ Supportive & Palliative care [ vol.11 ] 27-11-2020 Research article (Inter)

Tachycardia in Schizophrenia Patients Treated with Clozapine During Inpatient Hospitalization

Jaraweekorn Sermram

Pharmacy student, Faculty of Pharmaceutical sciences, Ubonratchathani university

Phutarit Prakhammintara

Pharmacy student, Faculty of Pharmaceutical sciences, Ubonratchathani university

Chompoonuch Werawattanchai

Deparment of Pharmacy, Prasrimahabhodi Psychiatric Hospital

Tuanthon Boonlue

Ubonratchathani University

IJPS [ vol.16 ] 24-10-2020 Research article (National)

Optimization of the eco-friendly solvent-free microwave extraction of Limnophila aromatica essential oil

Bancha Yingngam*, Adelheid Brantner, Monika Treichler, Nadine Brugger, Abhiruj Navabhatra, Prasit Nakonrat

Industrial Crops & Products [ vol.165 ] 25-03-2021 Research article (Inter)
Effect of Harvest Age on Total Phenolic, Total Anthocyanin Content, Bioactive Antioxidant Capacity and Antiproliferation of Black and White Glutinous Rice Sprouts

Visessakseth So 1 , Piman Pocasap 2,3 , Khaetthareeya Sutthanut 2,3, Benjabhorn Sethabouppha 4 , Wipawee Thukhammee 3,5, Jintanaporn Wattanathorn 3,5 and Natthida Weerapreeyakul 2,3,*

Appl.Sci. [ vol.1 ] 11-10-2020 Research article (Inter)
Suitability of databases in the Asia-Pacific for collaborative monitoring of vaccine safety

Katherine M. Duszynski, James H. Stark, Catherine Cohet, Wan-Ting Huang, Ju-Young Shin, Edward Chia-Cheng Lai, Kenneth K. C. Man, Nam-Kyong Choi9 | Alena Khromava, Tomomi Kimura, Kui Huang, Sawaeng Watcharathanakij, Sonali Kochhar, Robert T. Chen, Nicole L. Pratt

Pharmacoepidemiology and Drug Safety [ vol.30 ] 21-02-2021

สภาวะการหมักน้ามัลเบอร์รี่ด้วย Lactobacillus fermentum M47 สำหรับการพัฒนาเครื่องดื่มชนิดซินไบโอติก

กันทิมา ทับทิมหิน, เขมวิทย์ จันต๊ะมา, ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา

รายงานสืบเนื่อง การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ครั้งที่ 13 [ vol.13 ] 31-10-2020 Research article (National)

Combining metabolic engineering and evolutionary adaptation in Klebsiella oxytoca KMS004 to significantly improve optically pure D-(−)-lactic acid yield and specific productivity in low nutrient medium

Sokra In & Panwana Khunnonkwao & Nonthaporn Wong & Chutchawan Phosiran & Sirima Suvarnakuta Jantama & Kaemwich Jantama

Applied Microbiology and Biotechnology [ vol.104 ] 03-10-2020 Research article (Inter)

Computer-aided rational design for optimally Gantrez® S-97 and hyaluronic acid-based dissolving microneedles as a potential ocular delivery system

Phuvamin Suriyaamporn, Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat, Worranan Rangsimawong

Journal of Drug Delivery Science and Technology [ vol.61 ] 29-12-2020 Research article (Inter)

Hair growth promoting effect of bioactive extract from deer antler velvet-loaded niosomes and microspicules serum

Kritsanaporn Tansathien, Ponwanit Chareanputtakhun, Tanasait Ngawhirunpat, Praneet Opanasopit, Worranan Rangsimawong 

International Journal of Pharmaceutics [ vol.597 ] 02-02-2021 Research article (Inter)

Kwakhurin-magnetic particles conjugates enable fast enzyme immunoassay for the detection of kwakhurin in Pueraria candollei.

Sakamoto S, Eto R, Nuntawong P, Yusakul G, Juengwatanatrakul T, Putalun W, Fujii S, Tanaka H, Morimoto S.

Phytochem Anal. [ vol.31 ] 30-11-2020 Research article (Inter)

Competitive immunochromatographic test strips for the rapid semi-quantitative analysis of the biologically active bitter glycoside, amarogentin.

Nuntawong P, Lohseethong K, Juengwatanatrakul T, Yusakul G, Putalun W, Tanaka H, Sakamoto S, Morimoto S.

J Immunoassay Immunochem. [ vol.42 ] 06-03-2021 Research article (Inter)

Quantification of methylisomiroestrol, a phytoestrogen of Pueraria candollei, by enzyme-linked immunosorbent assay in comparison with high-performance liquid chromatography.

Juengsanguanpornsuk W, Yusakul G, Kitisripanya T, Krittanai S, Juengwatanatrakul T, Sakamoto S, Putalun W.

J Pharm Biomed Anal [ vol.192 ] 02-01-2021 Research article (Inter)

Four Novel Phenanthrene Derivatives with α-Glucosidase Inhibitory Activity from Gastrochilus bellinus.

San HT, Chatsumpun N, Juengwatanatrakul T, Pornputtapong N, Likhitwitayawuid, K, Sritularak, B.

Molecules [ vol.26 ] 15-01-2021 Research article (Inter)
Development of pharmacy competency framework for the changing demands of Thailand’s pharmaceutical and health services

Puckwipa SUWANNAPROM, Siritree SUTTAJIT, Suntara EAKANUNKUL, Teeraporn SUPAPAAN, Nusaraporn KESSOMBOON, Khunjira UDOMAKSORN, Rungpetch SAKULBUMRUNGSIL

Pharmacy Practice [ vol.18 ] 04-12-2020 Research article (Inter)
การประเมินโครงการการใช้การแพทย์ทางเลือกโฮมีโอพาธีย์เพื่อการพัฒนาตนเองและเสริมพลังในการทางานของบุคลากร ณ คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อุบลราชธานี

ชัยสิทธิ์ สุนทรา, ภาณุพงศ์ ชมพูพื้น, ศักดิ์ประสงค์ วงศ์วันดี, จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ , จีริสุดา คาสีเขียว, สรัญญา กุลวงศ์, วัฒนาพร คุ้มบุญ, ธีราพร สุภาพันธุ์

IJPS [ vol.17 ] 01-03-2021 Research article (National)
Employers and pharmacy graduates’ perspective towards the professional competency of the Doctor of Pharmacy (PharmD) graduates in an industrial pharmacy program

Chonladda Pitchayajittipong, Payom Wongpoowarak, Mayuree Tangkiatkumjai, Teeraporn Supapaan

IJPS [ vol.17 ] 01-03-2021 Research article (National)
[ vol.0 ] 30-11--0001
Hair growth promoting effect of bioactive extract from deer antler velvet-loaded niosomes and microspicules serum

Kritsanaporn Tansathien, Ponwanit Chareanputtakhun, Tanasait Ngawhirunpat, Praneet Opanasopit, Worranan Rangsimawong

International Journal of Pharmaceutics [ vol.597 ] 02-02-2021
Candidone inhibits migration and invasion, and induces apoptosis in HepG2 cells

Chantana BoonyaratKanlaya SangchaveeKusawadee PlekratokeChavi YenjaiPrasert ReubroycharoenRawiwun KaewamatawongPornthip Waiwut

Biological and Pharmaceutical Bulletin [ vol.44 ] 28-01-2021 Research article (Inter)

Improved ability to achieve target trough levels with liquid versus capsule tacrolimus in kidney transplant patients with HIV on protease inhibitor- or cobicistat-based regimens

Uraiwan Akanit, Shahab Bozorgmehri, Kawther Alquadan, Joelle Nelson, Bruce Kaplan, Tezcan Ozrazgat-Baslanti, Karl L. Womer

Transplant Infectious Disease [ vol.0 ] 20-11-2020 Research article (Inter)
Computer-aided rational design for optimally Gantrez® S-97 and hyaluronic acid-based dissolving microneedles as a potential ocular delivery system

Phuvamin Suriyaamporn, Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat, Worranan Rangsimawong

Journal of Drug Delivery Science and Technology [ vol.61 ] 29-12-2020

ฤทธิ์ยับยั้งของเซลล์เพาะเลี้ยงของสารสกัดจากผักชีในหลอดทดลอง

พรทิพย์ ไววุฒิ1, นรุตม์ สำราญวานิช1, รณกฤต บุญศักดิ์1 , ธนวดี ปรีเปรม1 , จันทนา บุญยะรัตน์2

มหกรรมสมุนไพรครั้งที่ 17 [ vol.1 ] 04-09-2020

ฤทธิ์ยับยั้งของสาร 7-Methoxyheptaphylline ของรากส่องฟ้าในเซลล์เพาะเลี้ยง

พรทิพย์ ไววุฒิ1, มงคลภัณฑ์ ตันติวัชรกุลธร1, ฉวี เย็นใจ2, จันทนา บุญยะรัตน์3

มหกรรมสมุนไพรครั้งที่ 17 [ vol.0 ] 04-09-2020

Brief Report: Databases in the Asia-Pacific Region: The Potential for a Distributed Network Approach

Edward Chia-Cheng Lai 1, Kenneth K C Man, Nathorn Chaiyakunapruk, Ching-Lan Cheng, Hsu-Chih Chien, Celine S L Chui, Piyameth Dilokthornsakul, N Chantelle Hardy, Cheng-Yang Hsieh, Chung Y Hsu, Kiyoshi Kubota, Tzu-Chieh Lin, Yanfang Liu, Byung Joo Park, Nicole Pratt, Elizabeth E Roughead, Ju-Young Shin, Sawaeng Watcharathanakij, Jin Wen, Ian C K Wong, Yea-Huei Kao Yang, Yinghong Zhang, Soko Setoguchi

Epidemiology [ vol.2015 ] 20-11-2015 Research article (National)

Identifying risks of prohibited substances use in athletes

แสวง วัชระธนกิจ1, ธนวุฒิ แสงบุญ2,3,*

ไทยไภษัชยนิพนธ์ [ vol.15 ] 09-12-2020 Research article (National)

หลักการใช้ยารักษาความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Pharmacotherapy of Hypertension in Patients with Chronic Kidney Disease

อัญมณี ลาภมาก, กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์

KKU Journal of Medicine [ vol.6 ] 03-07-2020 Review article (National)

Formulation of Effervescent Tablets Containing Spray Dried Byproduct of GABA-Rice Production Process for Nutrition Supplement

 

Benjabhorn Sethabouppha1*, Oranuch Thanaketpaisarn1, Suttasinee Suwannakul1,

Pannarat Akanitapichat1, Wipawee Saohin1

The 6th Current Drug Development (CDD 2020) [ vol.1 ] 10-09-2020

การเพิ่มประสิทธิภาพของถังดักไขมันโดยการเติมแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสสำหรับการจัดการน้ำเสียในตลาดสด

รัชวุฒิ โคตรลาคำ นิธิมา สุทธิพันธุ์ และ ณฐพล ทองปลิว

 


 
 
 
วารสารศรีนครินทรวิโรจน์ [ vol.6 ] 01-06-2020 Research article (National)

Discovery of New and Potent InhA Inhibitors as Antituberculosis Agents: Structure-Based Virtual Screening Validated by Biological Assays and X-ray Crystallography

 • Pharit Kamsri
 • Chayanin Hanwarinroj
 • Naruedon Phusi
 • Thimpika Pornprom
 • Kampanart Chayajarus
 • Auradee Punkvang
 • Nitima Suttipanta
 • Potjanee Srimanote
 • Khomson Suttisintong
 • Chomphunuch Songsiriritthigul
 • Patchreenart Saparpakorn
 • Supa Hannongbua
 • Siriluk Rattanabunyong
 • Supaporn Seetaha
 • Kiattawee Choowongkomon
 • Sanya Sureram
 • Prasat Kittakoop
 • Poonpilas Hongmanee 
 • Pitak Santanirand 
 • Zhaoqiang Chen
 • Weiliang Zhu
 • Rosemary A. Blood
 • Yuiko Takebayashi
 • Philip Hinchliffe
 • Adrian J. Mulholland, 
 • James Spencer 
 • Pornpan Pungpo
J. Chem. Inf. Model. [ vol.60 ] 01-07-2020 Research article (Inter)

Formulation of Effervescent Tablets Containing Spray Dried Byproduct of GABA-Rice Production Process for Nutrition Supplement

Benjabhorn Sethabouppha, Oranuch Thanaketpaisarn, Suttasinee Suwannakul,

Pannarat Akanitapichat, Wipawee Saohin

the 6th Current Drug Development (CDD) International Conference 2020 [ vol.1 ] 09-09-2020

Formulation of effervescent tablets containing spray dried byproduct of GABA-rice production process for nutrition supplement

Benjabhorn Sethabouppha1*, Oranuch Thanaketpaisarn1, Suttasinee Suwannakul1,
Pannarat Akanitapichat1, Wipawee Saohin1
1Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand.
 

The 6th Current Drug Development International Conference (CDD 2020) [ vol.1 ] 09-09-2020

Formulation of Effervescent Tablets Containing Spray Dried Byproduct of GABA-Rice Production Process for Nutrition Supplement

Benjabhorn Sethabouppha1*, Oranuch Thanaketpaisarn1, Suttasinee Suwannakul1,

Pannarat Akanitapichat1, Wipawee Saohin1

CDD 2020 Songkhla [ vol.1 ] 10-09-2020

Formulation of Effervescent Tablets Containing Spray Dried Byproduct of GABA-Rice Production Process for Nutrition Supplement

Benjabhorn Sethabouppha1*, Oranuch Thanaketpaisarn1, Suttasinee Suwannakul1,

Pannarat Akanitapichat1, Wipawee Saohin1

The 6th International Conference on Current Drug Development 2020 (CDD) [ vol.1 ] 10-09-2020

The effect of Bauhinia penicilliloba extract on aortic protection

in experimental diabetic rats  

Suparat Chanluang1*, Jainuch Kanchanapoo2, Rawiwun Kaewamatawong1, Benjabhorn Sethabouppha1, Phubed Nilatawong1, Wantika Kruanamkam3

The 6th International Conference on Current Drug Development 2020 (CDD) [ vol.1 ] 10-09-2020

Expression of actively soluble antigen-binding fragment (Fab) antibody and GFP fused Fab in the cytoplasm of the engineered Escherichia coli.

Krittanai S, Putalun W, Sakamoto S, Tanaka H, Juengwatanatrakul T, Yusakul G.

Mol Biol Rep. [ vol.47 ] 01-06-2020 Research article (Inter)

Enhanced Transdermal Delivery of Concentrated Capsaicin from Chili Extract-Loaded Lipid Nanoparticles with Reduced Skin Irritation.

Phunsuk Anantaworasakul 1 , Wantida Chaiyana 1,2 , Bozena B. Michniak-Kohn 3,
Wandee Rungseevijitprapa 4,* and Chadarat Ampasavate

Pharmaceutics [ vol.12 ] 19-05-2020 Research article (Inter)

Effects of Litsea cubeba (Lour.) Persoon Essential Oil Aromatherapy on Mood States and Salivary Cortisol Levels in Healthy Volunteers.

Chaiyavat Chaiyasut, Bhagavathi Sundaram Sivamaruthi, Jakkrit Wongwan, Kanyarat Thiwan, Wandee Rungseevijitprapa, Areewan Klunklin and Wipada Kunaviktikul.

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine has been completed [ vol.2020 ] 26-07-2020 Research article (Inter)

Effect of d-limonene and ethanol in PEGylated liposomes for dermal delivery of resveratrol

Worranan Rangsimawong, Wandee Rungseevijitprapa, Wipada Samprasit, Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat

The 6th Current Drug Development (CDD) International Conference 2020 [ vol.0 ] 10-09-2020

The effect of Bauhinia penicilliloba leaf extract on aortic protection in experimental diabetic rats   
 

Suparat Chanluang1, Jainuch Kanchanapoo, Rawiwun Kaewamatawong, Benjabhorn Sethabouppha, Phubed Nilatawong, Wantika Kruanamkam

The 6th Current Drug Development (CDD) International Conference 20 [ vol.0 ] 10-09-2020

The effect of Bauhinia penicilliloba leaf extract on aortic protection

in experimental diabetic rats  

Suparat Chanluang, Jainuch Kanchanapoo, Rawiwun Kaewamatawong, Benjabhorn Sethabouppha, Phubed Nilatawong, Wantika Kruanamkam

The 6th Current drug development (CCD) International conference 2020 [ vol.0 ] 10-09-2020

ประสิทธิภาพ ความคงตัว และคุณลักษณะของนิโอโซมเจลกักเก็บแคปไซซินสำหรับบรรเทาปวดในผู้สูงอายุ: การศึกษาก่อนเชิงพาณิชย์

สุรีวัลย์ ดวงจิตต์*   ชนนิกานต์ สรรพสอน, วริษฎา ศิลาอ่อน, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์, ฑิภาดา สามสีทอง, ทรงพร จึงมั่นคง, สุรีวัลย์ บำรุงไทย, และ ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์

มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14 : Research and Innovations for All [ vol.0 ] 03-09-2020

Development and Characterization of Gantrez® S-97 and Hyaluronic Acid Microneedles for Transdermal Fluorescein Sodium Delivery

Phuvamin Suriyaamporn, Worranan Rangsimawong, Praneet Opanasopit, Tanasait Ngawhirunpat

Key Engineering Materials [ vol.859 ] 18-08-2020 Research article (Inter)

The Effects of Thai Traditional Herbal Extracts on the Death of Cancer Cells  

Chantana Boonyarat1, Bunthita Jongpremkitpaisan2, Suwapak Chaiwasukul2, Prasert Reubroycharoen3, Pornthip Waiwut2  

Thai J Pharmacol [ vol.42 ] 22-06-2020 Research article (National)
Lead discovery of a guanidinyl tryptophan derivative on amyloid cascade inhibition   

Piyapan Suwanttananuruk, Jutamas Jiaranaikulwanitch*, Pornthip Waiwut, Opa Vajragupta  

Open Chemistry [ vol.18 ] 09-06-2020 Research article (Inter)
Structure-Activity Analysis and Molecular Docking Studies of Coumarins From Toddalia asiatica as Multifunctional Agents for Alzheimer's Disease 

Pitchayakarn Takomthong  1 Pornthip Waiwut  2 Chavi Yenjai  3 Bungon Sripanidkulchai  1   4 Prasert Reubroycharoen  5 Ren Lai  6 Peter Kamau  6 Chantana Boonyarat  1   4  

Biomedicines . [ vol.8 ] 08-05-2020 Research article (Inter)

Multitarget Activities of Kleeb Bua Daeng, a Thai Traditional Herbal Formula, Against Alzheimer’s Disease
  

Chantha Chheng , Pornthip Waiwut, Kusawadee Plekratoke, Yaowared Chulikhit , Supawadee Daodee , Orawan Monthakantirat, Supaporn Pitiporn , Natdanai Musigavong , Pakakrong Kwankhao  and Chantana Boonyarat  

Pharmaceuticals [ vol.13 ] 25-04-2020 Research article (Inter)

 

การพัฒนาไมโครอิมัลชันที่มีส่วนผสมของสารสกัดบัวบก

  

 

ณัฐณิชา แก้วขาว, ศุภาพิชญ์ จันทร์เพ็ง, นิธิมา สุทธิพันธ์, บัญชา ยิ่งงาม, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, วันดี รังสีวิจิตรประภา*

  

The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020 [ vol.1 ] 15-02-2020

การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของผักที่บริโภคได้จากภาคอีสาน

วรรณธกิจ สระเพชร1*, ดำรงศักดิ์ จินารัตน์2, ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา3, นิธิมา สุทธิพันธุ์ 3, บัญชา ยิ่งงาม3, วันดี รังสีวิจิตรประภา4

The 12th Annual conference of Northeastern Pharmacy Research 2020 [ vol.1 ] 15-02-2020

การพัฒนามโครอิมัลชันที่มีส่วนผสมของสารสกัดบัวบกเพื่อบำรุงเส้นผม

ณัฐณิชา แก้วขาว1, ศุภาพิชญ์ จันทร์เพ็ง1, นิธิมา สุทธิพันธ์2, บัญชา ยิ่งงาม2ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา2, วันดี  รังสีวิจิตรประภา3

The 12th Annual conference of Northeastern Pharmacy Research 2020 [ vol.1 ] 15-02-2020

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17